mijn kwartierstaat

 

Kwartierstaat van Gerrit Dirk Beker

Generatie I

1. Gerrit Dirk Beker, geb. Zuilen,UT,NLD 20 aug. 1943
 

Generatie II

2. Gijsbert Beker, geb. Amersfoort,UT,NLD 10 okt. 1916, fotograaf Foto van Bommel te Utrecht; amanuencis bij TNO-CIVO,  † Zeist,UT,NLD 7 okt. 1977, gecrem. Utrecht,NLD – Crematorium Daelwijk 12 okt. 1977, tr. Zuilen,UT,NLD 2 juli 1941
3. Catharina Fokkenrood, geb. Groningen,GR,NLD 4 mei 1920, † Zeist,UT,NLD 16 dec. 1991, gecrem. Utrecht,NLD – Crematorium Daelwijk 21 dec. 1991.
 

Generatie III

4. Gijsbert Beker, geb. Woudenberg,UT,NLD 15 mei 1877, KNIL-militair 1900-1914 -, † Amsterdam,NH,NLD 5 mei 1934, begr. Amsterdam,NH,NLD – Ooster Begraafplaats Amsterdam 9 mei 1934, tr. Achttienhoven,U],NLD (kerkelijk Westbroek) 30 dec. 1915
5. Christina Maria de With, geb. Achttienhoven,U],NLD 16 sept. 1892, † Utrecht,NLD 4 april 1979, begr. Utrecht – Crematorium Daelwijk 9 april 1979.
Uit dit huwelijk:
a. Gijsbert, zie 2.
b. Jannetje Beker, geb. Amsterdam,NH,NLD 16 maart 1926, verkoopster, † Utrecht 27 sept. 1995, tr. Zuilen,UT,NLD 19 juli 1951 Wouter Ringers, geb. Utrecht,NLD 4 aug. 1917, NS-medewerker, † Utrecht,NLD 9 sept. 1980.
c. Clara Beker, geb. Amsterdam,NH,NLD 15 okt. 1927, † Vleuten,UT,NLD 4 mei 1997, gecrem. Utrecht,NLD 9 mei 1997, tr. Zuilen,UT,NLD 17 juli 1952 Johannes van den Brink, geb. Utrecht,NLD 2 okt. 1921, typograaf, † Utrecht,NLD 3 nov. 1995.

6. Gerrit Fokkenrood, geb. Zuilen,UT,NLD 2 febr. 1890, smid NS; brugwerker 1e kl. NS, † Utrecht,NLD 12 nov. 1964, tr. Groningen,GR,NLD 16 okt. 1919
7. Derkien Meier, geb. Groningen,GR,NLD 2 mei 1894, † Utrecht,NLD 20 nov. 1977.
Uit dit huwelijk:
a. Catharina, zie 3.
b. Nicolaas Johannes Wilhelmus Fokkenrood, geb. Zuilen,UT,NLD 26 sept. 1921, † omstr. 15 mei 2001.
c. Willem Fokkenrood, geb. Zuilen,UT,NLD 25 dec. 1922, † vóór 2004.
d. Gerrit Fokkenrood, geb. Zuilen,UT,NLD 17 febr. 1925, † Maarssen,UT,NLD 6 dec. 1974.
 

Generatie IV

8. Gijsbert Beker, geb. Ede,GE,NLD 19 sept. 1824, landbouwer, † Woudenberg,UT,NLD 14 febr. 1877, tr. 1e Scherpenzeel,NLD 20 febr. 1863 (door echtsch. ontbonden Woudenberg,UT,NLD 14 febr. 1877) Jannigje van Ginkel, geb. Woudenberg,UT,NLD 30 mei 1819, † ald. 4 jan. 1872, dr. van Gerrit en Mientje Lokhorst; tr. 2e Woudenberg,UT,NLD 13 dec. 1872
9. Klaasje van Dijk, geb. Zeist,UT,NLD 23 juni 1841, Landbouwster, † Woudenberg,UT,NLD 23 nov. 1895, tr. 2e Woudenberg,UT,NLD 15 febr. 1878 Elias Geijtenbeek, geb. 14 okt. 1848.
Uit dit huwelijk:
a. Rijk Beker, geb. Woudenberg,UT,NLD 3 juli 1873, † ald. 21 juni 1875.
b. Cornelis Beker, geb. Woudenberg,UT,NLD 23 nov. 1874, landbouwer, † Woudenberg,UT,NLD, tr. Woudenberg,UT,NLD 29 juli 1899 Derkje Robbertsen, geb. 1879, zonder beroep, † Woudenberg,UT,NLD 30 sept. 1947, dr. van Cornelis en Hendrikje Methorst.
c. Jannetje Beker, geb. Woudenberg,UT,NLD 29 jan. 1876, † ald. 7 maart 1915.
d. Gijsbert, zie 4.

10. Govert de With, geb. Lopik,UT,NLD 10 nov. 1859, landbouwer, veehouder, † Achttienhoven,ZH,NLD 27 febr. 1929, tr. Achttienhoven,ZH,NLD 15 sept. 1882
11. Jannigje van Vulpen, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 29 jan. 1861, † ald. 1 okt. 1936.
Uit dit huwelijk:
a. Huig de With, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 18 nov. 1882, landbouwer in Achttienhoven, melkslijter te Amsterdam, † Amsterdam,NH,NLD 8 juli 1957, tr. Jutphaas,UT,NLD 3 juli 1913 Gijsbertha Adriana de Pijper, geb. 3 sept. 1882, † Arnhem,GE,NLD 4 febr. 1957, dr. van Klaas Willem en Jannigje van Mourik.
b. Gerritje Dirkje de With, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 23 jan. 1885, † Westbroek,UT,NLD 15 mei 1970, tr. Westbroek,UT,NLD 29 okt. 1909 Willem van Barneveld, geb. Westbroek,UT,NLD 16 juli 1887, veehouder, † Westbroek,UT,NLD 8 jan. 1949, zn. van Anna Sophia Brouwer.
c. Dirkje Gerritje de With, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 11 mei 1886, † ald. 16 juli 1886.
d. Nicolaas de With, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 4 juni 1887, † ald. 3 sept. 1887.
e. Dirk Nicolaas de With, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 3 mei 1889, † ald. 28 juli 1894.
f. Nicolaas Dirk de With, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 24 april 1891, ambtenaar Heidemaatschappij, melkboer, † Amsterdam,NH,NLD 13 jan. 1967, tr. Westbroek,UT,NLD 16 dec. 1915 Jannetje Blauwendraad, geb. Westbroek,UT,NLD 14 febr. 1895, † Amsterdam,NH,NLD 28 febr. 1985, dr. van Hendrik en Aletta van der Vaart.
g. Christina Maria, zie 5.
h. Clasina de With, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 24 april 1894, † ald. 11 april 1895.
i. Dirk Nicolaas de With, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 6 juli 1895, † Utrecht,NLD 28 okt. 1973.
j. Egbert de With, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 24 april 1897, boerenknecht, veehouder, † Utrecht,NLD 31 mei 1956, tr. Baarn,UT,NLD 3 juni 1937 Grietje van Oostrom, geb. Baarn,UT,NLD 13 mei 1905, † Zuilen,UT,NLD 7 maart 1981, echtg. van Aart de With (zie 10,k).
k. Aart de With, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 25 mei 1899, † Utrecht,NLD 26 juni 1984, tr. Grietje van Oostrom, geb. Baarn,UT,NLD 13 mei 1905, † Zuilen,UT,NLD 7 maart 1981; zij hertr. Baarn,UT,NLD 3 juni 1937 Egbert de With (zie 10,j).
l. Govert de With, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 29 aug. 1900, † Lunteren,GE,NLD 14 maart 1957, tr. Achttienhoven,ZH,NLD 29 nov. 1923 Pietertje van Barneveld, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 21 jan. 1904, † Muiderberg,NH,NLD 8 juni 1980, dr. van Hilletje Kemp.
m. Cornelis de With, geb. Achttienhoven,ZH,NLD febr. 1902, † ald. 17 juni 1902.
n. Cornelis de With, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 13 mei 1904, † ald. 1 aug. 1904.

12. Willem Fokkenrood, geb. 6 juni 1848, seinwachter, † 14 april 1916, tr. Loosdrecht,UT,NLD 2 mei 1874
13. Catharina Loenen, geb. Loosdrecht,UT,NLD 20 dec. 1851, † Zuilen,UT,NLD 18 mei 1937.
Uit dit huwelijk:
a. Elizabeth Fokkenrood, geb. Vinkeveen,UT,NLD 1 dec. 1874, tr. Zuilen,UT,NLD 14 okt. 1904 Hermanus Albertus Wouters, geb. Ruinerwold,DR,NLD 1 jan. 1881, zn. van Arnold Pieter en Hermina Rooseboom.
b. Emma Fokkenrood, geb. 26 dec. 1875, tr. Zuilen,UT,NLD 7 aug. 1903 Steven Francois Hollen, geb. Vlissingen,ZE,NLD 21 okt. 1880, zn. van Hendrik Adriaan en Grietje de Vries.
c. Johan Willem Frederich Fokkenrood, geb. Zuilen,UT,NLD 3 sept. 1877.
d. Johanna Wilhelmina Frederika Fokkenrood, geb. Zuilen,UT,NLD 3 sept. 1877.
e. Rutger Fokkenrood, geb. Zuilen,UT,NLD 21 aug. 1878, † ald. 8 april 1947, tr. Zuilen,UT,NLD 15 juli 1904 Emma Hendrika Loenen, geb. Hees,NLD 16 dec. 1876, † Breukelen,UT,NLD 24 maart 1964, dr. van Johan (Jan) en Adriana de Ronde.
f. Maria Fokkenrood, geb. Zuilen,UT,NLD 6 mei 1880, † Zaltbommel,GE,NLD 6 aug. 1963, tr. Zuilen,UT,NLD 22 dec. 1905 Dirk Pieter Kooij, geb. 1 jan. 1882, PTT-ambtenaar, † Zaltbommel,GE,NLD 15 juni 1969, zn. van Cornelis en Jannetje Lamme.
g. Elsje Fokkenrood, geb. Zuilen,UT,NLD 21 sept. 1881, † 9 mei 1967, tr. Zuilen,UT,NLD 8 mei 1903 Hendrik van Burgeler, geb. Maarn,UT,NLD 1 jan. 1872, zn. van Klaas en Jannigje Overeem.
h. Willem Fokkenrood, geb. Zuilen,UT,NLD 18 juli 1883, tr. Loosdrecht,UT,NLD 9 dec. 1909 Hendrina Johanna Daams, geb. Loosdrecht,UT,NLD 1 jan. 1887, dr. van Jasper en Geertje Vonk.
i. Jacob Fokkenrood, geb. Zuilen,UT,NLD 7 dec. 1885, Smid, tr. Zuilen,UT,NLD 22 nov. 1912 Geertruida Feith, geb. Elburg,GE,NLD 13 juli 1887, † Utrecht,NLD 15 dec. 1941, dr. van Albertus Hendrik en Johanna Bokhorst.
j. Jan Willem Fokkenrood, geb. Zuilen,UT,NLD 23 dec. 1887, tr. 1e 30 april 1919 (door echtsch. ontbonden 31 mei 1920) Marretje Gentenaar, geb. Bodegraven,ZH,NLD 1882, dr. van Gerrit en Marretje van Dam; tr. 2e Zuilen,UT,NLD 14 okt. 1920 Maria Cornelia Donk, geb. Zuilen,UT,NLD 1889, dr. van Jan Dirk en Antje van der Rijst.
k. Gerrit, zie 6.
l. Gerardina Wilhelmina Fokkenrood, geb. Zuilen,UT,NLD 7 april 1891, tr. Zuilen,UT,NLD 12 sept. 1913 Gerrit Jan Westra, geb. Vledder,DR,NLD 1 jan. 1888, zn. van Herman en Johanna Cornelia Evers.
m. Nn Fokkenrood, levenloze dochter, geb. Zuilen,UT,NLD 26 april 1893.
n. Johan Fokkenrood, geb. Zuilen,UT,NLD 14 nov. 1894, † ald. 12 jan. 1895.

14. Nicolaas Johannes Wilhelmus Meijer, geb. Groningen,GR,NLD 7 jan. 1858, machinedraaier, •Arbeider, Schipper, stoker, † Zuilen,UT,NLD 25 mei 1932, tr. Groningen,GR,NLD 25 nov. 1883
15. Sophia Bakema, geb. Groningen,GR,NLD 23 juni 1861, † 17 febr. 1952.
Uit dit huwelijk:
a. Engelina Meijer, geb. Groningen,GR,NLD 19 sept. 1884, † Ermelo,GE,NLD 31 dec. 1960, tr. Scheemda,GR,NLD 27 juni 1907 Harmen Jan Borger, geb. 17 aug. 1881, † 6 maart 1936.
b. Willem Meijer, geb. Leeuwarden,FR,NLD 11 aug. 1886, commissionair, † Deventer,OV,NLD 26 mei 1979, tr. 1e Scheemda,GR,NLD 5 sept. 1909 Jitske Donia, geb. omstr. 1888; tr. 2e 4 nov. 1909 Aaltje van Berkum, geb. omstr. 1887.
c. Derk Meijer, geb. Groningen,GR,NLD na 1 aug. 1889, † ald. 8 sept. 1889.
d. Derkien, zie 7.
 

Generatie V

16. Rik Beker, ged. Ede,GE,NLD 21 febr. 1799, landman, † Ede,GE,NLD 13 jan. 1846, tr. Ede,GE,NLD 5 aug. 1820
17. Jantje Jans, geb. 8 jan. 1797, Landbouwster, † Ede,GE,NLD 10 dec. 1865.
Uit dit huwelijk:
a. Willemijntje Beker, geb. Ede,GE,NLD 1 febr. 1821, tr. Ede,GE,NLD 2 maart 1850 Gerrit van Heukelum, geb. Renkum,GE,NLD 1821, landbouwer, zn. van Teunis Barten en Jantje Janssen.
b. Aaltje Beker, geb. Ede,GE,NLD 24 sept. 1822, Landbouwster, † Ede,GE,NLD 28 febr. 1887, tr. Ede,GE,NLD 2 nov. 1844 Evert van den Brink, ged. Ede,GE,NLD 1816, † ald. 13 febr. 1884, zn. van Klaas van de Brink en Aaltje Maasen.
c. Gijsbert, zie 8.
d. Gerritje Beker, geb. Ede,GE,NLD 1 mei 1826, † ald. 12 maart 1878, tr. Ede,GE,NLD 31 aug. 1850 Jochem Hendriksen, geb. Ede,GE,NLD 19 febr. 1807.
e. Aalbertus Beker, geb. Ede,GE,NLD 24 nov. 1829.
f. Jannigje Beker, geb. Ede,GE,NLD 17 aug. 1832, zonder beroep, † Ede,GE,NLD 21 april 1859, tr. Ede,GE,NLD 13 mei 1854 Evert Klomp, geb. Ede,GE,NLD 8 aug. 1825, landbouwer, † Veenendaal,UT,NLD 14 febr. 1905, zn. van Jan en Klaasje Barten; hij hertr. 1863 Hendrikje Veldhuizen.
g. Maas Beker, geb. Ede,GE,NLD 24 april 1835, landbouwer, † Pella (Usa),USA 19 sept. 1876, tr. Ede,GE,NLD 23 juli 1859 Reijertje Wolfswinkel, geb. Renswoude,UT,NLD 1835, dr. van Willem en Jannetje Wolfswinkel.
h. Aalbartje Beker, geb. Ede,GE,NLD 2 aug. 1838, zonder beroep, † Ede,GE,NLD 10 dec. 1885, tr. Ede,GE,NLD 6 jan. 1866 Jan van den Berg, geb. Ede,GE,NLD 1835, landbouwer, zn. van Gerrit en Jannetje Giesberten.

18. Jochem van Dijk, ged. Doorn,UT,NLD 5 juni 1808, tr. Doorn,UT,NLD 1 nov. 1838
19. Cornelia Veldhuizen, geb. Ede,GE,NLD omstr. 1819.

20. Huig de With, geb. Lopik,UT,NLD 20 sept. 1820, veehouder, landbouwer, † Lopik,UT,NLD 28 april 1874, tr. Houten,UT,NLD
21. Dirkje Takke, geb. Houten,UT,NLD 1826, † Lopik,UT,NLD 26 april 1900.
Uit dit huwelijk:
a. Aart de With, geb. Lopik,UT,NLD 15 juli 1852.
b. Christina Maria de With, geb. Lopik,UT,NLD 22 okt. 1853, † ald. 8 okt. 1938, tr. Lopik,UT,NLD 5 dec. 1878 Govert de With, geb. Vleuten,UT,NLD 5 juni 1846, † Lopik,UT,NLD 1 april 1911, zn. van Dirk (zie 40,d) en Cornelia Kemp.
c. Teu(N)tje de With, geb. Lopik,UT,NLD 15 dec. 1855, † ald. 12 jan. 1856.
d. Willem de With, geb. Lopik,UT,NLD 15 dec. 1855, bouwman, veehouder, landbouwer, † Lopik,UT,NLD 12 april 1916, tr. Achttienhoven,ZH,NLD 25 febr. 1887 Maria (Mietje) van Vulpen (zie 22,h).
e. Steintje de With, geb. Lopik,UT,NLD 1 nov. 1857.
f. Teuntje de With, geb. 1858.
g. Govert, zie 10.
h. Dirkje de With, geb. Lopik,UT,NLD 31 jan. 1862, † ald. 31 jan. 1862.
i. Dirk de With, geb. Lopik,UT,NLD 12 aug. 1863.

22. Nicolaas van Vulpen, geb. Driebergen,UT,NLD 3 april 1819, landbouwer/veehouder op de “Schulpwijk” Achttienhoven, † Achttienhoven,ZH,NLD 16 april 1884, tr. 1e Antonia Anthonia de Kruijf, geb. Harmelen,UT,NLD 3 juni 1825, † Odijk,UT,NLD 22 juli 1849, dr. van Aartje Florr; tr. 2e Achttienhoven,ZH,NLD 3 maart 1852
23. Gerritje (Geurtje) Veldhuizen, geb. Ede,GE,NLD 17 maart 1826, dienstbode, † Achttienhoven,ZH,NLD 28 nov. 1897.
Uit dit huwelijk:
a. Egbert van Vulpen, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 26 sept. 1852.
b. Clasina van Vulpen, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 9 maart 1854.
c. Hendrik van Vulpen, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 10 juli 1855, † ald. 21 jan. 1860.
d. Nicolaas van Vulpen, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 15 jan. 1858, † ald. 17 okt. 1861.
e. Cornelis van Vulpen, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 15 april 1859, † ald. 22 jan. 1860.
f. (Levenloos) van Vulpen, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 22 febr. 1860, † ald. 22 febr. 1860.
g. Jannigje, zie 11.
h. Maria (Mietje) van Vulpen, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 3 juni 1863, † Lopik,UT,NLD 28 okt. 1899, tr. Achttienhoven,ZH,NLD 25 febr. 1887 Willem de With (zie 20,d).
i. Cornelis van Vulpen, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 21 jan. 1865.
j. Willem van Vulpen, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 17 juni 1866.
k. Hendrik van Vulpen, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 20 sept. 1867, † ald. 13 nov. 1872.
l. Gerritje van Vulpen, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 30 okt. 1869.

24. Johann Friedrich Wilhelm Fockenrott, geb. Engter (Hannover),DEU omstr. 1805, werkman, tr. Amsterdam,NH,NLD 19 aug. 1837
25. Elisabeth Feddema, geb. Vinkeveen,UT,NLD omstr. 1810, dienstbaar, † Loosdrecht,UT,NLD 18 febr. 1865.
Uit dit huwelijk:
a. Johannes Wilhelm Fokkenrood, geb. Vinkeveen,UT,NLD 1 jan. 1838, † Maarssen,UT,NLD 6 juni 1906, tr. Loosdrecht,UT,NLD 10 aug. 1872 Marretje Vogel, geb. Loosdrecht,UT,NLD 1841, dr. van Cornelis en Gerritje van Rumt.
b. Gerarda Wilhelmina Fokkenrood, geb. Lexmond,ZH,NLD 4 sept. 1844, dienstbode, tapster, † 8 febr. 1936, tr. 3 nov. 1875 Cornelius Albertus van Engelen, geb. Maastricht,LI,NLD 16 nov. 1843, zie aanvulling, † 20 juni 1936.
c. Willem, zie 12.

26. Rutger Loenen, geb. Loosdrecht,UT,NLD 29 aug. 1814, boerenkrecht, werkman, veehouder, landbouwer, voerman, † Loosdrecht,UT,NLD 8 nov. 1856, tr. Loosdrecht,UT,NLD 2 jan. 1841
27. Immetje Renzenbrink, ged. 30 nov. 1813, † Loosdrecht,UT,NLD 22 juni 1891.
Uit dit huwelijk:
a. Jacob Loenen, geb. Loosdrecht,UT,NLD 18 mei 1841, schippersknecht, werkman, tr. ’s-Graveland,NH,NLD 9 mei 1868 Geertje Fos, geb. Loosdrecht,UT,NLD.
b. Maria Loenen, geb. Loosdrecht,UT,NLD 11 febr. 1843, † Amsterdam,NH,NLD 2 febr. 1905, tr. 1e Amsterdam,NH,NLD 16 juni 1866 Johannes Stoomenger, geb. Amsterdam,NH,NLD 5 juni 1834, instrumentenslijper, † Amsterdam,NH,NLD 4 nov. 1898; tr. 2e Amsterdam,NH,NLD 15 okt. 1902 Willem Karel Frederik Piels, geb. Breda,NB,NLD 1850, smid, ketelmaker, gesch. echtg. van Anna Petronella Brinkman.
c. Elsje Loenen, geb. Loosdrecht,UT,NLD 17 febr. 1844, † ald. 26 april 1909, tr. Loosdrecht,UT,NLD 1 sept. 1865 Arie de Vries, geb. 21 april 1813, veenbaas, † 17 febr. 1894, zn. van Egbert en Marretje Pos.
d. Anna Loenen, geb. Loosdrecht,UT,NLD 25 maart 1845.
e. Jan Loenen, geb. Loosdrecht,UT,NLD 3 juni 1846, tuinman, kweker, snoeier, † Bolsward,FR,NLD 30 mei 1928, tr. 1e Kortenhoef,NH,NLD 19 nov. 1870 Adriaantje de Ronde, geb. 20 aug. 1847, dr. van Lodewijk en Anna Catharina Bijdemacher; tr. 2e 10 maart 1898 Froukje Bakker, geb. IJlst,FR,NLD 1 maart 1865, dr. van Sibbele en Anneke Brandsma.
f. Rutger Loenen, geb. Loosdrecht,UT,NLD 20 juli 1848, werkman, gruttersknecht, † Loosdrecht,UT,NLD 13 mei 1931, tr. 28 sept. 1872 Klaasje de Bree, geb. Loosdrecht,UT,NLD 24 dec. 1845, † ald. 24 nov. 1903, dr. van Tijmen en Neeltje Neef.
g. Gerrit Loenen, geb. Loosdrecht,UT,NLD 4 nov. 1850, boerenknecht, koetsier in Nijmegen, arbeider in Utrecht, † Amsterdam,NH,NLD 15 april 1892, tr. 1e Wageningen,GE,NLD 11 nov. 1881 Gerritje van der Mey, geb. Wageningen,GE,NLD 1852, † Zuilen,UT,NLD 26 mei 1882; tr. 2e Loosdrecht,UT,NLD 22 nov. 1884 Johanna Christina Rueter, geb. Amsterdam,NH,NLD 22 nov. 1851.
h. Catharina, zie 13.
i. Hendrik Loenen, geb. Loosdrecht,UT,NLD 12 juli 1854.
j. Emmetje Loenen, geb. Loosdrecht,UT,NLD 11 sept. 1855.
k. Marretje Loenen, geb. Loosdrecht,UT,NLD 19 dec. 1856.

30. Willem Bakema, geb. Groningen,GR,NLD 13 aug. 1833, Koopmansknecht – smid, schrijnwerker, † Groningen,GR,NLD 24 maart 1911, tr. Groningen,GR,NLD 15 mei 1859
31. Derkien Dilling, geb. Groningen,GR,NLD 7 okt. 1837, arbeider, † Groningen,GR,NLD 9 mei 1909.
Uit dit huwelijk:
a. Geert Bakema, geb. 1859, † 1860.
b. Sophia, zie 15.
c. Feiko Jan Bakema, geb. 1863, † 1865.
d. Geert Bakema, geb. 1865, † 1951.
e. Jantje Bakema, geb. 1865, † 1902.
f. Grietje Bakema, geb. 1867, † 1868.
g. Feiko Jan Bakema, geb. 1870.
h. Willem Bakema, geb. 1872, † 1927.
i. Josephus Bakema, geb. 1873, † 1875.
j. Nn Bakema, levenloos kind, geb. 1875.
k. Grietje Bakema, geb. 1876, † 1876.
 

Generatie VI

32. Gijsbert Beker, ged. Ede,GE,NLD 29 sept. 1765, bouwman te Maane, † Ede,GE,NLD 13 nov. 1832, tr. Ede,GE,NLD 3 maart 1793
33. Aaltje Gerritsen, ged. Lunteren,GE,NLD 26 febr. 1764, † Ede,GE,NLD 23 nov. 1836.
Uit dit huwelijk:
a. Jantjen Beker, geb. Ede,GE,NLD 8 dec. 1793, † ald. 5 maart 1885, tr. Ede,GE,NLD 25 febr. 1816 Gerrit Egbertsen Van Den Berg, geb. 1781, † 1847, zn. van Egbert Harmsen van den Berg en Luitje Teunissen.
b. Evertje Beker, geb. 15 okt. 1796, ged. Veldhuizen,UT,NLD 23 okt. 1796, † Ede,GE,NLD 29 okt. 1875, tr. 1e Ede,GE,NLD 27 juni 1817 Hendrik Ernsten van de Weerd, geb. Ede,GE,NLD 1 aug. 1796, dagloner, bouwman, † Ede,GE,NLD 20 sept. 1823, zn. van Ernst Cornelisse en Jannetje Hendriksen; tr. 2e Ede,GE,NLD 9 april 1831 Wouter van Ruler, geb. Lunteren,GE,NLD 28 jan. 1810, † Ede,GE,NLD 29 juli 1867, zn. van Jannis Jochemse Van Ruler en Geurtje Wouters Brouwer.
c. Rik, zie 16.
d. Gerrit Gijsbertsen, geb. Pella (Usa),USA 25 okt. 1801.
e. Maria Gijsbertsen (Riksen?), geb. Pella (Usa),USA 2 jan. 1806, † ald. 22 nov. 1840.

34. Frans Jansen Veldhuizen, tr.
35. Weimpje Janssen, geb. Lunteren,GE,NLD 3 maart 1774, dagloonster, † na 1798.
Uit dit huwelijk:
a. Aalbert Veldhuizen, geb. Renswoude,UT,NLD 12 aug. 1794, † Ede,GE,NLD 14 dec. 1871.
b. Jantje, zie 17.

36. Jan van Dijk, ged. Driebergen,UT,NLD 26 jan. 1772, † Doorn,UT,NLD 22 sept. 1832, tr.
37. Geertje van Ettekoven, ged. Driebergen,UT,NLD 14 okt. 1778, † Doorn,UT,NLD 6 juli 1834.
Uit dit huwelijk:
a. Geertje van Dijk, geb. omstr. 1799, † omstr. 1824, tr. 1824 Geurt van Beek, geb. 1802.
b. Dirkje van Dijk, geb. 1801, † 1860, tr. 1822 Teunis van Soest, geb. 1796, † 1877.
c. Willem van Dijk, geb. 1803, † 1876, tr. 1829 Dirkje Beukhof, geb. 1807.
d. Jochem, zie 18.
e. Wouter van Dijk, geb. 1811, † 1831.
f. Cornelis van Dijk, geb. 1812, † 1866, tr. 1839 Jannigje Veldhuizen, geb. 1815, † 1852.
g. Jan van Dijk, geb. 1815.

38. Albert Veldhuizen, tr.
39. Klaasje de Haar.

40. Aart Govertsz. de With, geb. 9 febr. 1777, tr. Lopik,UT,NLD 7 april 1805
41. Teuntje Bos Florisd., geb. 15 dec. 1776, † Lopik,UT,NLD 21 sept. 1848.
Uit dit huwelijk:
a. Govert de With, geb. 2 febr. 1806, † Lopik,UT,NLD 30 maart 1824.
b. Elizabeth de With, geb. 2 april 1807, † Lopik,UT,NLD 28 sept. 1824.
c. Florus de With, geb. Lopikerkapel,UT,NLD 3 maart 1809, † Lopik,UT,NLD 12 juli 1879, tr. 1e 26 april 1835 Merrigje Bosch, geb. 1812, † Lopik,UT,NLD 2 jan. 1846; tr. 2e IJsselstein,UT,NLD 12 juli 1848 Willempje Kemp, geb. 31 maart 1822, † Lopik,UT,NLD 10 febr. 1894.
d. Dirk de With, geb. Lopikerkapel,UT,NLD 20 dec. 1810, † Veldhuizen,UT,NLD 22 juli 1879, tr. IJsselstein,UT,NLD 7 okt. 1837 Cornelia Kemp, geb. IJsselstein,UT,NLD 16 nov. 1815, † Veldhuizen,UT,NLD 21 mei 1879, dr. van Hendrik en Steventje van Schaik.
e. Jan de With, geb. 1812, † 23 juli 1823.
f. Hendrik de With, geb. Lopikerkapel,UT,NLD 12 mei 1814, † Tienhoven,UT,NLD 14 juli 1889.
g. Ida de With, geb. 15 juni 1817, † Lopik,UT,NLD 20 okt. 1817.
h. Cornelis de With, geb. Lopik,UT,NLD 5 nov. 1818, † 27 nov. 1882.
i. Dirk de With, geb. 20 sept. 1820, † 22 juli 1879.
j. Huig, zie 20.

42. Willem Takken, tr.
43. Geertrui van Drummelen.

44. Egbert van Vulpen, geb. Bunnik,UT,NLD 24 april 1798, veehouder in Odijk, † Odijk,UT,NLD 28 sept. 1861, tr. Driebergen,UT,NLD 12 dec. 1818
45. Dirkje van Dijk, ged. Driebergen,UT,NLD 21 mei 1797, † Odijk,UT,NLD 30 sept. 1861.
Uit dit huwelijk:
a. Nicolaas, zie 22.
b. Willem van Vulpen, geb. Odijk,UT,NLD 28 mei 1820, landbouwer, † Zeist,UT,NLD 11 jan. 1898, tr. Zeist,UT,NLD 3 febr. 1853 Dirkje van Vulpen, geb. Zeist,UT,NLD 2 nov. 1833, Landbouwster, † Zeist,UT,NLD 10 jan. 1900, dr. van Geertruij Burggraaf.
c. Maria van Vulpen, geb. Odijk,UT,NLD 22 sept. 1821, † Driebergen,UT,NLD 13 jan. 1890, tr. Dirk van Zoest, geb. Zeist,UT,NLD 1816, dagloner, zn. van Gijsbert.
d. Gerrit van Vulpen, geb. Odijk,UT,NLD 18 okt. 1822, † 14 nov. 1883, tr. 1e Johanna van der Voorst; tr. 2e 16 dec. 1850 Leentje (Lijntje,lijsje) Burggraaf, geb. 1 okt. 1822, † Barwoutswaarder,ZH,NLD 25 sept. 1866, dr. van Dirkje Fulke) Van Vulpen (Velpen.
e. Wouter van Vulpen, geb. Odijk,UT,NLD 3 april 1824.
f. Metje van Vulpen, geb. Odijk,UT,NLD 29 jan. 1826, † Zeist,UT,NLD 2 juli 1894.
g. Egbert van Vulpen, geb. Odijk,UT,NLD 13 aug. 1827.
h. Anna Maria van Vulpen, geb. Odijk,UT,NLD 28 febr. 1829, † ald. 25 nov. 1829.
i. Karel van Vulpen, geb. Odijk,UT,NLD 9 aug. 1830, † ald. 21 mei 1831.
j. (Levenloos) van Vulpen, geb. Odijk,UT,NLD 15 juli 1831.
k. Hendrik van Vulpen, geb. Odijk,UT,NLD 28 nov. 1836.
l. (Levenloos) van Vulpen, geb. Odijk,UT,NLD 3 april 1839.
m. (Levenloos) van Vulpen, geb. Odijk,UT,NLD 27 april 1840.

47. Klaasje van de Haar, geb. Veenendaal,UT,NLD 14 sept. 1795, † Ede,GE,NLD 25 jan. 1864.

48. Johann Fockenroht, geb. Engter (Hannover),DEU omstr. 1772, klompenmaker, tr.
49. Elisabeth Fruchten.
Uit dit huwelijk:
a. Johann Friedrich Fockenroht, geb. Engter (Hannover),DEU omstr. 1799, † Loosdrecht,UT,NLD 18 juni 1832.
b. Johann Friedrich Wilhelm, zie 24.

50. Willem Feddema, werkman, tr.
51. Gerritje Kleijn.

52. Jacob Loenen, ged. 23 juli 1780, landbouwer en veehouder, † 8 jan. 1850, tr. 31 mei 1812
53. Elsje Johanna Draijer, ged. Loenen a/d Vecht,UT,NLD 30 april 1780, † 18 jan. 1854.
Uit dit huwelijk:
a. Catharina Loenen, geb. 3 aug. 1812.
b. Rutger, zie 26.
c. Marretje Loenen, geb. 16 juli 1817.
d. Johannes Loenen, geb. 16 sept. 1820.

54. Johan Geert Renzenbrink, tr.
55. Maria Larekamp, † Loosdrecht,UT,NLD 22 juni 1891.

60. Geert Joost Bakema, geb. Haren,GR,NLD 20 sept. 1795,  † Groningen,GR,NLD 4 sept. 1860, tr.
61. Jantje Willems Buurke, geb. Noordbroek,GR,NLD 29 maart 1802, † Groningen,GR,NLD 28 febr. 1870.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Bakema, geb. 1824, † 1841.
b. Roelfien Bakema, geb. 1832, † 1862.
c. Willem, zie 30.
d. Josephus Bakema, geb. 1835, † 1872.
e. Kornelis Bakema, geb. 1837, † vóór 1838.
f. Jan Bakema, geb. 1840, † vóór 1841.
g. Aaltje Bakema, geb. 1842, † 1917.
h. Cornelis Bakema, geb. 1845, † vóór 1846.

62. Feiko Jans Dilling, geb. 1803, Korenmeter, tr.
63. Zovija (Sovija) Geeseke, geb. 1802. [Groningen,GR,NLD]
 

Generatie VII

64. Rijck Beker, ged. Otterlo,GE,NLD 22 mei 1727, tr. Garderen,GE,NLD 10 maart 1762
65. Evertje Gijsbertsen, geb. 1730.
Uit dit huwelijk:
a. Aalbert Beker, geb. Ede,GE,NLD 24 juli 1763.
b. Gijsbert, zie 32.
c. Maria Beker, ged. Ede,GE,NLD 6 jan. 1770, Spinster, † Ede,GE,NLD 22 nov. 1840, tr. 1e Ede,GE,NLD 19 mei 1793 Willem Otten, ged. Wekerom,GE,NLD 11 nov. 1759, landman, † Ede,GE,NLD 17 nov. 1811, zn. van Oth (Otto) Rijksze en Teunisje Willems; tr. 2e Ede,GE,NLD 4 juni 1815 Aart Jansen.
d. Aartje Beker, geb. Ede,GE,NLD 29 okt. 1777.

66. Gerrit van der Maasse Meijden, geb. Veenendaal,UT,NLD 1741, tr. Ede,GE,NLD 20 maart 1763
67. Jannetje van de Heuvel.

70. Jan Toonen, tr. Lunteren,GE,NLD 20 mei 1773
71. Aaltje Gijsberts.

80. Govert de With, ged. 26 aug. 1738, tr. 2 mei 1762
81. Aagje Veen Dirksd., ged. 11 nov. 1739.
Uit dit huwelijk:
a. Maagje de With, geb. 9 jan. 1763.
b. Hendrikje de With, geb. 6 mei 1764.
c. Dirkje de With, geb. 29 dec. 1765.
d. Huig de With, geb. 14 juni 1767.
e. Dirk de With, geb. 15 febr. 1769.
f. Neeltje de With, geb. 5 aug. 1770.
g. Dirk de With, geb. 28 maart 1773.
h. Maagje de With, geb. 11 dec. 1774.
i. Aart Govertsz., zie 40.
j. Govert de With, geb. 17 okt. 1779.

82. Floris Bos.

89. Anna Maria van Velpen (Vulpen), geb. Zeist,UT,NLD, ged. Bunnik,UT,NLD 28 maart 1773, † Odijk,UT,NLD 6 jan. 1830.

90. Willem Willemsz van Dijk, geb. 1760, † 1838, tr.
91. Metje Karelse Van Ettickhoven, geb. 1774, † 1848.

95. Jannigje Schoonderbeek.

100. Willem Feddema, tr.
101. Lysbeth Rodenhuis.

102. Gerrit Kleijn, tr.
103. Antje van Zijdveld.

104. Rutger Jacobsz Loenen, geb. 30 juni 1743, boer, begr. 21 maart 1786, tr. 2 mei 1773
105. Grietje Pos, ged. 5 juni 1746, † 16 juli 1826.
Uit dit huwelijk:
a. Maagje Loenen, ged. 15 mei 1774.
b. Marretje Loenen, ged. 3 sept. 1775.
c. Marretje Loenen, ged. 22 dec. 1776.
d. Jacob, zie 52.

106. Johannes Draijer, schipper, tr.
107. Maria Catharina Donkelaar.

120. Joost Roelfs, tr.
121. Roelfje Geerts.

122. Willem Jans Buurke, geb. Zuidbroek,GR,NLD 28 okt. 1771, timmerman, † Noordbroek,GR,NLD 5 maart 1838, tr.
123. Aaltje Kornelius Molter, geb. 1780, † 1823.
Uit dit huwelijk:
a. Jantje, zie 61.
b. Grietje Willems Buurke, geb. 1805, † 1879.
c. Kornelius Willems Buurke, geb. 1811.
d. Jan Willem Buurke, geb. 1813, † 1873.
e. Tjarve Buurke, geb. 1815, † 1878.
f. Trijntje Buurke, geb. 1820, † 1895.
 

Generatie VIII

128. Albert Beker, geb. Otterlo,GE,NLD 1700, tr.
129. Maria Lambers, geb. Otterlo,GE,NLD 1700.
Uit dit huwelijk:
a. Peter Beker, geb. Otterlo,GE,NLD, ged. Otterlo,GE,NLD 11 mei 1721.
b. Gerrit Beker, ged. 7 maart 1723.
c. Gerrit Beker, geb. Otterlo,GE,NLD, ged. Otterlo,GE,NLD 25 maart 1725.
d. Rijck, zie 64.
e. Sweer Beker, ged. Otterlo,GE,NLD 4 juli 1728, † 4 mei 1785, tr. Ede,GE,NLD 16 april 1758 Maartje Rijks, geb. Ede,GE,NLD, † Pella (Usa),USA 4 mei 1785.
f. Jenneke Beker, geb. Otterlo,GE,NLD, ged. Otterlo,GE,NLD 19 maart 1730.

132. Maas Cornelisse Van Der Meijden, ged. Veenendaal,UT,NLD 6 okt. 1715, tr. Veenendaal,UT,NLD 8 maart 1739
133. Jannetje Gerrits Van De Bovenkamp, geb. Veenendaal,UT,NLD 1713.

134. Jan Hendrikse, tr.
135. Aaltje Janse.

140. Toon Jansen, tr. Bennekom,GE,NLD 8 okt. 1735
141. Weijmpje Hendriks Schuurman.

142. Gijsbert Hendriks, tr. Lunteren,GE,NLD 4 maart 1744
143. Geertje Elissen, geb. Barneveld,GE,NLD.

160. Huig Goversz De With, ged. 22 maart 1707, tr. 17 april 1735
161. Maagje Willemsd..
Uit dit huwelijk:
a. Govert, zie 80.
b. Aaltje de With, ged. 20 dec. 1742.
c. Aaltje de With, ged. 18 mei 1745.
d. Pleuntje de With, ged. 8 sept. 1748.
e. Neeltje de With, ged. 18 april 1751.
f. Grietje de With, ged. 21 jan. 1753.

162. Dirk Veen.

179. (Anna) Maria van der Kemp, ged. de Meern,UT,NLD 15 sept. 1752, † Zeist,UT,NLD 12 april 1833, tr. (ondertr. de Meern,UT,NLD 24 mei) 1771 Hendrik (Heink) van Velpen, geb. Odijk,UT,NLD 11 mei 1743, † Zeist,UT,NLD 30 okt. 1805, zn. van Grietje van Eck.

208. Jacob Jansz Loenen, geb. 4 april 1700, boer, begr. 25 aug. 1785, tr. 24 april 1729
209. Marritje Rutten Zeldenrijk, begr. 1 mei 1776.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Loenen, geb. 22 jan. 1730.
b. Aaltje Loenen, geb. 20 juli 1731.
c. Ruth Loenen, geb. 2 aug. 1733.
d. Lijsbeth Loenen, geb. 22 april 1736.
e. Lijsbeth Loenen, geb. 4 jan. 1739.
f. Rutger Loenen, geb. 18 maart 1742.
g. Rutger Jacobsz, zie 104.

210. Jan Elbertsz, tr.
211. Maagje Willems Van Schaik.

244. Jan Geerts Buurke, geb. Zuidbroek,GR,NLD 18 juni 1741, † ald. 10 nov. 1811, tr.
245. Jantje Willems Blauw, geb. 1742, † 1816.
Uit dit huwelijk:
a. Willem, zie 122.
b. Geert Jans Buurke, geb. 1774, † 1851.
c. Geessien Jans Buurke, geb. 1782, † 1858.
 

Generatie IX

264. Cornelis Gerritse Van Der Meijden, ged. Veenendaal,UT,NLD 24 juni 1683, tr. Veenendaal,UT,NLD 18 jan. 1705
265. Lijsbeth Jacobsen Bosch, geb. Veenendaal,UT,NLD 1683.

266. Gerrit Josephen van de Bovenkamp, tr. Veenendaal,UT,NLD 1713
267. Ariaantje Teunissen Van Manen, geb. Veendaal,NLD 1678.

283. Aaltje Tonissen.

320. Govert Dirksz. De With, geb. 1682, tr. 1e Maaike Kers, geb. 1670; tr. 2e 1705
321. Pleuntje Huijgen.
Uit dit huwelijk:
a. Huig, zie 160.
b. Ariaantje Goversz De With, ged. 31 juli 1712, † 13 maart 1790, tr. 14 juli 1737 Cornelis Gerritse Zijderveld, ged. Zijderveld,ZH,NLD 4 okt. 1714, boerenknecht – schepen – ouderling, † 23 jan. 1777, zn. van Jannigje Peters.

358. Cornelis Bastiaanse Van Der Kemp, geb. Vleuten,UT,NLD, schepen, ouderling, † Harmelen,UT,NLD 20 febr. 1778, tr. de Meern,UT,NLD 2 mei 1734
359. (Anna) Maria Franse Van Roijen, ged. Vleuten,UT,NLD 19 mei 1715, begr. Harmelen,UT,NLD 3 april 1789.

416. Jan Willemsz Loenen, geb. omstr. 1655, † 1723, tr. omstr. 1695
417. Lijsbeth Jacobs Pos, † omstr. 1732, tr. 2e 30 okt. 1731 Frans Cornelisz Timmer.
Uit dit huwelijk:
a. Willem Loenen.
b. Jacob Loenen, geb. 21 dec. 1698.
c. Jacob Jansz, zie 208.

418. Ruth Hendriksz Zeldenrijk, tr.
419. Aaltje Peters Kroon.
 

Generatie X

528. Gerrit Aartsen (V.d.meijden), tr. Veenendaal,UT,NLD 20 sept. 1674
529. Aaltje Bessels.

531. Petertje Everts.

640. Dirk de With, geb. 1650.

718. Frans Dirkse Van Roijen, tr. Vleuten,UT,NLD dec. 1704
719. Haasje Jacobs Cock.

832. Willem Jansz Loenen, geb. omstr. 1620, † april 1665, tr.
833. Geertje Martens, † omstr. 1675.
Uit dit huwelijk:
a. Hilletje Loenen.
b. Klaasje Loenen.
c. Lijsbeth Loenen.
d. Marretje Loenen.
e. Reyer Loenen, geb. 11 febr. 1646.
f. Jan Willemsz, zie 416.
g. Ellert Loenen, geb. omstr. 1656.
 

Generatie XI

1058. Bessel Harmens.

1664. Jan Willemsz Loenen, geb. Loosdrecht,UT,NLD 1561, boer, † na 1650, tr.
1665. Jannetje Tijmens, † na april 1664.
Uit dit huwelijk:
a. Fijtje Loenen.
b. Gerritje Loenen.
c. Willem Jansz, zie 832.
d. Claes Loenen, geb. omstr. 1622.
e. Jan Loenen, geb. omstr. 1625.
 

Generatie XII

3328. Willem Jacobsz Loenen, geb. omstr. 1530, boer, † Loosdrecht,UT,NLD omstr. 1600, tr.
3329. Gerritje X.
Uit dit huwelijk:
a. Haes Loenen.
b. Adriaan Loenen, geb. Loosdrecht,UT,NLD omstr. 1559.
c. Jan Willemsz, zie 1664.
d. Hilletje Loenen, geb. Loosdrecht,UT,NLD omstr. 1564.
e. Geertje Loenen, geb. Loosdrecht,UT,NLD omstr. 1566.
f. Ellert Loenen, geb. Loosdrecht,UT,NLD omstr. 1568.
g. Jacob Loenen, geb. omstr. 1577.
 

Generatie XIII

6656. Jacob Willemsz Loenen, geb. omstr. 1475, † vóór 1557.
 

Generatie XIV

13312. Willem Jacobsz Loenen, geb. omstr. 1430, tr.
13313. Fie Backers Costerzoen.
 

Generatie XV

26624. Jacob Loenen, geb. omstr. 1390.


Gegenereerd met Aldfaer 8.1 op 11 sept. 2020 17:01:44 door G D Beker