Fokkenrood

Kwartierstaat van Catharina Fokkenrood

Generatie I

1. Catharina Fokkenrood, geb. Groningen,GR,NLD 4 mei 1920, † Zeist,UT,NLD 16 dec. 1991, gecrem. Utrecht,NLD – Crematorium Daelwijk 21 dec. 1991, tr. Zuilen,UT,NLD 2 juli 1941 Gijsbert Beker, geb. Amersfoort,UT,NLD 10 okt. 1916, fotograaf Foto van Bommel te Utrecht; amanuencis bij TNO-CIVA, Keuring militaire dienst 1935, † Zeist,UT,NLD 7 okt. 1977, gecrem. Utrecht,NLD – Crematorium Daelwijk 12 okt. 1977, zn. van Gijsbert en Christina Maria de With.
Uit dit huwelijk:
Gerrit Dirk Beker, geb. Zuilen,UT,NLD 20 aug. 1943
 

Generatie II

2. Gerrit Fokkenrood, geb. Zuilen,UT,NLD 2 febr. 1890, smid NS; brugwerker 1e kl. NS, † Utrecht,NLD 12 nov. 1964, tr. Groningen,GR,NLD 16 okt. 1919
3. Derkien Meier, geb. Groningen,GR,NLD 2 mei 1894, † Utrecht,NLD 20 nov. 1977.
Uit dit huwelijk:
a. Catharina, zie 1.
b. Nicolaas Johannes Wilhelmus Fokkenrood, geb. Zuilen,UT,NLD 26 sept. 1921, † omstr. 15 mei 2001.
c. Willem Fokkenrood, geb. Zuilen,UT,NLD 25 dec. 1922, † vóór 2004.
d. Gerrit Fokkenrood, geb. Zuilen,UT,NLD 17 febr. 1925, † Maarssen,UT,NLD 6 dec. 1974.
 

Generatie III

4. Willem Fokkenrood, geb. 6 juni 1848, seinwachter, † 14 april 1916, tr. Loosdrecht,UT,NLD 2 mei 1874
5. Catharina Loenen, geb. Loosdrecht,UT,NLD 20 dec. 1851, † Zuilen,UT,NLD 18 mei 1937.
Uit dit huwelijk:
a. Elizabeth Fokkenrood, geb. Vinkeveen,UT,NLD 1 dec. 1874, tr. Zuilen,UT,NLD 14 okt. 1904 Hermanus Albertus Wouters, geb. Ruinerwold,DR,NLD 1 jan. 1881, zn. van Arnold Pieter en Hermina Rooseboom.
b. Emma Fokkenrood, geb. 26 dec. 1875, tr. Zuilen,UT,NLD 7 aug. 1903 Steven Francois Hollen, geb. Vlissingen,ZE,NLD 21 okt. 1880, zn. van Hendrik Adriaan en Grietje de Vries.
c. Johan Willem Frederich Fokkenrood, geb. Zuilen,UT,NLD 3 sept. 1877.
d. Johanna Wilhelmina Frederika Fokkenrood, geb. Zuilen,UT,NLD 3 sept. 1877.
e. Rutger Fokkenrood, geb. Zuilen,UT,NLD 21 aug. 1878, † ald. 8 april 1947, tr. Zuilen,UT,NLD 15 juli 1904 Emma Hendrika Loenen, geb. Hees,NLD 16 dec. 1876, † Breukelen,UT,NLD 24 maart 1964, dr. van Johan (Jan) en Adriana de Ronde.
f. Maria Fokkenrood, geb. Zuilen,UT,NLD 6 mei 1880, † Zaltbommel,GE,NLD 6 aug. 1963, tr. Zuilen,UT,NLD 22 dec. 1905 Dirk Pieter Kooij, geb. 1 jan. 1882, PTT-ambtenaar, † Zaltbommel,GE,NLD 15 juni 1969, zn. van Cornelis en Jannetje Lamme.
g. Elsje Fokkenrood, geb. Zuilen,UT,NLD 21 sept. 1881, † 9 mei 1967, tr. Zuilen,UT,NLD 8 mei 1903 Hendrik van Burgeler, geb. Maarn,UT,NLD 1 jan. 1872, zn. van Klaas en Jannigje Overeem.
h. Willem Fokkenrood, geb. Zuilen,UT,NLD 18 juli 1883, tr. Loosdrecht,UT,NLD 9 dec. 1909 Hendrina Johanna Daams, geb. Loosdrecht,UT,NLD 1 jan. 1887, dr. van Jasper en Geertje Vonk.
i. Jacob Fokkenrood, geb. Zuilen,UT,NLD 7 dec. 1885, Smid, tr. Zuilen,UT,NLD 22 nov. 1912 Geertruida Feith, geb. Elburg,GE,NLD 13 juli 1887, † Utrecht,NLD 15 dec. 1941, dr. van Albertus Hendrik en Johanna Bokhorst.
j. Jan Willem Fokkenrood, geb. Zuilen,UT,NLD 23 dec. 1887, tr. 1e 30 april 1919 (door echtsch. ontbonden 31 mei 1920) Marretje Gentenaar, geb. Bodegraven,ZH,NLD 1882, dr. van Gerrit en Marretje van Dam; tr. 2e Zuilen,UT,NLD 14 okt. 1920 Maria Cornelia Donk, geb. Zuilen,UT,NLD 1889, dr. van Jan Dirk en Antje van der Rijst.
k. Gerrit, zie 2.
l. Gerardina Wilhelmina Fokkenrood, geb. Zuilen,UT,NLD 7 april 1891, tr. Zuilen,UT,NLD 12 sept. 1913 Gerrit Jan Westra, geb. Vledder,DR,NLD 1 jan. 1888, zn. van Herman en Johanna Cornelia Evers.
m. Nn Fokkenrood, levenloze dochter, geb. Zuilen,UT,NLD 26 april 1893.
n. Johan Fokkenrood, geb. Zuilen,UT,NLD 14 nov. 1894, † ald. 12 jan. 1895.

6. Nicolaas Johannes Wilhelmus Meijer, geb. Groningen,GR,NLD 7 jan. 1858, machinedraaier, •Arbeider, Schipper, stoker, † Zuilen,UT,NLD 25 mei 1932, tr. Groningen,GR,NLD 25 nov. 1883
7. Sophia Bakema, geb. Groningen,GR,NLD 23 juni 1861, † 17 febr. 1952.
Uit dit huwelijk:
a. Engelina Meijer, geb. Groningen,GR,NLD 19 sept. 1884, † Ermelo,GE,NLD 31 dec. 1960, tr. Scheemda,GR,NLD 27 juni 1907 Harmen Jan Borger, geb. 17 aug. 1881, † 6 maart 1936.
b. Willem Meijer, geb. Leeuwarden,FR,NLD 11 aug. 1886, commissionair, † Deventer,OV,NLD 26 mei 1979, tr. 1e Scheemda,GR,NLD 5 sept. 1909 Jitske Donia, geb. omstr. 1888; tr. 2e 4 nov. 1909 Aaltje van Berkum, geb. omstr. 1887.
c. Derk Meijer, geb. Groningen,GR,NLD na 1 aug. 1889, † ald. 8 sept. 1889.
d. Derkien, zie 3.
 

Generatie IV

8. Johann Friedrich Wilhelm Fockenrott, geb. Engter (Hannover),DEU omstr. 1805, werkman, tr. Amsterdam,NH,NLD 19 aug. 1837
9. Elisabeth Feddema, geb. Vinkeveen,UT,NLD omstr. 1810, dienstbaar, † Loosdrecht,UT,NLD 18 febr. 1865.
Uit dit huwelijk:
a. Johannes Wilhelm Fokkenrood, geb. Vinkeveen,UT,NLD 1 jan. 1838, † Maarssen,UT,NLD 6 juni 1906, tr. Loosdrecht,UT,NLD 10 aug. 1872 Marretje Vogel, geb. Loosdrecht,UT,NLD 1841, dr. van Cornelis en Gerritje van Rumt.
b. Gerarda Wilhelmina Fokkenrood, geb. Lexmond,ZH,NLD 4 sept. 1844, dienstbode, tapster, † 8 febr. 1936, tr. 3 nov. 1875 Cornelius Albertus van Engelen, geb. Maastricht,LI,NLD 16 nov. 1843, zie aanvulling, † 20 juni 1936.
c. Willem, zie 4.

10. Rutger Loenen, geb. Loosdrecht,UT,NLD 29 aug. 1814, boerenkrecht, werkman, veehouder, landbouwer, voerman, † Loosdrecht,UT,NLD 8 nov. 1856, tr. Loosdrecht,UT,NLD 2 jan. 1841
11. Immetje Renzenbrink, ged. 30 nov. 1813, † Loosdrecht,UT,NLD 22 juni 1891.
Uit dit huwelijk:
a. Jacob Loenen, geb. Loosdrecht,UT,NLD 18 mei 1841, schippersknecht, werkman, tr. ’s-Graveland,NH,NLD 9 mei 1868 Geertje Fos, geb. Loosdrecht,UT,NLD.
b. Maria Loenen, geb. Loosdrecht,UT,NLD 11 febr. 1843, † Amsterdam,NH,NLD 2 febr. 1905, tr. 1e Amsterdam,NH,NLD 16 juni 1866 Johannes Stoomenger, geb. Amsterdam,NH,NLD 5 juni 1834, instrumentenslijper, † Amsterdam,NH,NLD 4 nov. 1898; tr. 2e Amsterdam,NH,NLD 15 okt. 1902 Willem Karel Frederik Piels, geb. Breda,NB,NLD 1850, smid, ketelmaker, gesch. echtg. van Anna Petronella Brinkman.
c. Elsje Loenen, geb. Loosdrecht,UT,NLD 17 febr. 1844, † ald. 26 april 1909, tr. Loosdrecht,UT,NLD 1 sept. 1865 Arie de Vries, geb. 21 april 1813, veenbaas, † 17 febr. 1894, zn. van Egbert en Marretje Pos.
d. Anna Loenen, geb. Loosdrecht,UT,NLD 25 maart 1845.
e. Jan Loenen, geb. Loosdrecht,UT,NLD 3 juni 1846, tuinman, kweker, snoeier, † Bolsward,FR,NLD 30 mei 1928, tr. 1e Kortenhoef,NH,NLD 19 nov. 1870 Adriaantje de Ronde, geb. 20 aug. 1847, dr. van Lodewijk en Anna Catharina Bijdemacher; tr. 2e 10 maart 1898 Froukje Bakker, geb. IJlst,FR,NLD 1 maart 1865, dr. van Sibbele en Anneke Brandsma.
f. Rutger Loenen, geb. Loosdrecht,UT,NLD 20 juli 1848, werkman, gruttersknecht, † Loosdrecht,UT,NLD 13 mei 1931, tr. 28 sept. 1872 Klaasje de Bree, geb. Loosdrecht,UT,NLD 24 dec. 1845, † ald. 24 nov. 1903, dr. van Tijmen en Neeltje Neef.
g. Gerrit Loenen, geb. Loosdrecht,UT,NLD 4 nov. 1850, boerenknecht, koetsier in Nijmegen, arbeider in Utrecht, † Amsterdam,NH,NLD 15 april 1892, tr. 1e Wageningen,GE,NLD 11 nov. 1881 Gerritje van der Mey, geb. Wageningen,GE,NLD 1852, † Zuilen,UT,NLD 26 mei 1882; tr. 2e Loosdrecht,UT,NLD 22 nov. 1884 Johanna Christina Rueter, geb. Amsterdam,NH,NLD 22 nov. 1851.
h. Catharina, zie 5.
i. Hendrik Loenen, geb. Loosdrecht,UT,NLD 12 juli 1854.
j. Emmetje Loenen, geb. Loosdrecht,UT,NLD 11 sept. 1855.
k. Marretje Loenen, geb. Loosdrecht,UT,NLD 19 dec. 1856.

14. Willem Bakema, geb. Groningen,GR,NLD 13 aug. 1833, Koopmansknecht – smid, schrijnwerker, † Groningen,GR,NLD 24 maart 1911, tr. Groningen,GR,NLD 15 mei 1859
15. Derkien Dilling, geb. Groningen,GR,NLD 7 okt. 1837, arbeider, † Groningen,GR,NLD 9 mei 1909.
Uit dit huwelijk:
a. Geert Bakema, geb. 1859, † 1860.
b. Sophia, zie 7.
c. Feiko Jan Bakema, geb. 1863, † 1865.
d. Geert Bakema, geb. 1865, † 1951.
e. Jantje Bakema, geb. 1865, † 1902.
f. Grietje Bakema, geb. 1867, † 1868.
g. Feiko Jan Bakema, geb. 1870.
h. Willem Bakema, geb. 1872, † 1927.
i. Josephus Bakema, geb. 1873, † 1875.
j. Nn Bakema, levenloos kind, geb. 1875.
k. Grietje Bakema, geb. 1876, † 1876.
 

Generatie V

16. Johann Fockenroht, geb. Engter (Hannover),DEU omstr. 1772, klompenmaker, tr.
17. Elisabeth Fruchten.
Uit dit huwelijk:
a. Johann Friedrich Fockenroht, geb. Engter (Hannover),DEU omstr. 1799, † Loosdrecht,UT,NLD 18 juni 1832.
b. Johann Friedrich Wilhelm, zie 8.

18. Willem Feddema, werkman, tr.
19. Gerritje Kleijn.

20. Jacob Loenen, ged. 23 juli 1780, landbouwer en veehouder, † 8 jan. 1850, tr. 31 mei 1812
21. Elsje Johanna Draijer, ged. Loenen a/d Vecht,UT,NLD 30 april 1780, † 18 jan. 1854.
Uit dit huwelijk:
a. Catharina Loenen, geb. 3 aug. 1812.
b. Rutger, zie 10.
c. Marretje Loenen, geb. 16 juli 1817.
d. Johannes Loenen, geb. 16 sept. 1820.

22. Johan Geert Renzenbrink, tr.
23. Maria Larekamp, † Loosdrecht,UT,NLD 22 juni 1891.

28. Geert Joost(En) Bakema, geb. Haren,GR,NLD 20 sept. 1795, dienstmeid, † Groningen,GR,NLD 4 sept. 1860, tr.
29. Jantje Willems Buurke, geb. Noordbroek,GR,NLD 29 maart 1802, † Groningen,GR,NLD 28 febr. 1870.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Bakema, geb. 1824, † 1841.
b. Roelfien Bakema, geb. 1832, † 1862.
c. Willem, zie 14.
d. Josephus Bakema, geb. 1835, † 1872.
e. Kornelis Bakema, geb. 1837, † vóór 1838.
f. Jan Bakema, geb. 1840, † vóór 1841.
g. Aaltje Bakema, geb. 1842, † 1917.
h. Cornelis Bakema, geb. 1845, † vóór 1846.

30. Feiko Jans Dilling, geb. 1803, Korenmeter, tr.
31. Zovija (Sovija) Geeseke, geb. 1802. [Groningen,GR,NLD]
 

Generatie VI

36. Willem Feddema, tr.
37. Lysbeth Rodenhuis.

38. Gerrit Kleijn, tr.
39. Antje van Zijdveld.

40. Rutger Jacobsz Loenen, geb. 30 juni 1743, boer, begr. 21 maart 1786, tr. 2 mei 1773
41. Grietje Pos, ged. 5 juni 1746, † 16 juli 1826.
Uit dit huwelijk:
a. Maagje Loenen, ged. 15 mei 1774.
b. Marretje Loenen, ged. 3 sept. 1775.
c. Marretje Loenen, ged. 22 dec. 1776.
d. Jacob, zie 20.

42. Johannes Draijer, schipper, tr.
43. Maria Catharina Donkelaar.

56. Joost Roelfs, tr.
57. Roelfje Geerts.

58. Willem Jans Buurke, geb. Zuidbroek,GR,NLD 28 okt. 1771, timmerman, † Noordbroek,GR,NLD 5 maart 1838, tr.
59. Aaltje Kornelius Molter, geb. 1780, † 1823.
Uit dit huwelijk:
a. Jantje, zie 29.
b. Grietje Willems Buurke, geb. 1805, † 1879.
c. Kornelius Willems Buurke, geb. 1811.
d. Jan Willem Buurke, geb. 1813, † 1873.
e. Tjarve Buurke, geb. 1815, † 1878.
f. Trijntje Buurke, geb. 1820, † 1895.
 

Generatie VII

80. Jacob Jansz Loenen, geb. 4 april 1700, boer, begr. 25 aug. 1785, tr. 24 april 1729
81. Marritje Rutten Zeldenrijk, begr. 1 mei 1776.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Loenen, geb. 22 jan. 1730.
b. Aaltje Loenen, geb. 20 juli 1731.
c. Ruth Loenen, geb. 2 aug. 1733.
d. Lijsbeth Loenen, geb. 22 april 1736.
e. Lijsbeth Loenen, geb. 4 jan. 1739.
f. Rutger Loenen, geb. 18 maart 1742.
g. Rutger Jacobsz, zie 40.

82. Jan Elbertsz, tr.
83. Maagje Willems Van Schaik.

116. Jan Geerts Buurke, geb. Zuidbroek,GR,NLD 18 juni 1741, † ald. 10 nov. 1811, tr.
117. Jantje Willems Blauw, geb. 1742, † 1816.
Uit dit huwelijk:
a. Willem, zie 58.
b. Geert Jans Buurke, geb. 1774, † 1851.
c. Geessien Jans Buurke, geb. 1782, † 1858.
 

Generatie VIII

160. Jan Willemsz Loenen, geb. omstr. 1655, † 1723, tr. omstr. 1695
161. Lijsbeth Jacobs Pos, † omstr. 1732, tr. 2e 30 okt. 1731 Frans Cornelisz Timmer.
Uit dit huwelijk:
a. Willem Loenen.
b. Jacob Loenen, geb. 21 dec. 1698.
c. Jacob Jansz, zie 80.

162. Ruth Hendriksz Zeldenrijk, tr.
163. Aaltje Peters Kroon.
 

Generatie IX

320. Willem Jansz Loenen, geb. omstr. 1620, † april 1665, tr.
321. Geertje Martens, † omstr. 1675.
Uit dit huwelijk:
a. Hilletje Loenen.
b. Klaasje Loenen.
c. Lijsbeth Loenen.
d. Marretje Loenen.
e. Reyer Loenen, geb. 11 febr. 1646.
f. Jan Willemsz, zie 160.
g. Ellert Loenen, geb. omstr. 1656.
 

Generatie X

640. Jan Willemsz Loenen, geb. Loosdrecht,UT,NLD 1561, boer, † na 1650, tr.
641. Jannetje Tijmens, † na april 1664.
Uit dit huwelijk:
a. Fijtje Loenen.
b. Gerritje Loenen.
c. Willem Jansz, zie 320.
d. Claes Loenen, geb. omstr. 1622.
e. Jan Loenen, geb. omstr. 1625.
 

Generatie XI

1280. Willem Jacobsz Loenen, geb. omstr. 1530, boer, † Loosdrecht,UT,NLD omstr. 1600, tr.
1281. Gerritje X.
Uit dit huwelijk:
a. Haes Loenen.
b. Adriaan Loenen, geb. Loosdrecht,UT,NLD omstr. 1559.
c. Jan Willemsz, zie 640.
d. Hilletje Loenen, geb. Loosdrecht,UT,NLD omstr. 1564.
e. Geertje Loenen, geb. Loosdrecht,UT,NLD omstr. 1566.
f. Ellert Loenen, geb. Loosdrecht,UT,NLD omstr. 1568.
g. Jacob Loenen, geb. omstr. 1577.
 

Generatie XII

2560. Jacob Willemsz Loenen, geb. omstr. 1475, † vóór 1557.
 

Generatie XIII

5120. Willem Jacobsz Loenen, geb. omstr. 1430, tr.
5121. Fie Backers Costerzoen.
 

Generatie XIV

10240. Jacob Loenen, geb. omstr. 1390.


Gegenereerd met Aldfaer 8.1 op 12 sept. 2020 08:43:21 door G D Beker