oma Beker

Kwartierstaat van Christina Maria de With

Generatie I

1. Christina Maria de With, geb. Achttienhoven,U],NLD 16 sept. 1892, † Utrecht,NLD 4 april 1979, begr. Utrecht – Crematorium Daelwijk 9 april 1979, tr. Achttienhoven,U],NLD (kerkelijk Westbroek) 30 dec. 1915 Gijsbert Beker, geb. Woudenberg,UT,NLD 15 mei 1877, KNIL-militair 1900-1914 -, † Amsterdam,NH,NLD 5 mei 1934, begr. Amsterdam,NH,NLD – Ooster Begraafplaats 9 mei 1934, zn. van Gijsbert en Klaasje van Dijk.
Uit dit huwelijk:
a. Gijsbert Beker, geb. Amersfoort,UT,NLD 10 okt. 1916, fotograaf Foto van Bommel te Utrecht; amanuencis bij TNO-CIVA, Keuring militaire dienst 1935, † Zeist,UT,NLD 7 okt. 1977, gecrem. Utrecht,NLD – Crematorium Daelwijk 12 okt. 1977, tr. Zuilen,UT,NLD 2 juli 1941 Catharina Fokkenrood, geb. Groningen,GR,NLD 4 mei 1920, † Zeist,UT,NLD 16 dec. 1991, gecrem. Utrecht,NLD – Crematorium Daelwijk 21 dec. 1991, dr. van Gerrit en Derkien Meier.
b. Jannetje Beker, geb. Amsterdam,NH,NLD 16 maart 1926, verkoopster, † Zuilen,UT,NLD 27 sept. 1995, tr. Zuilen,UT,NLD 19 juli 1951 Wouter Ringers, geb. Utrecht,NLD 4 aug. 1917, NS-medewerker, † Utrecht,NLD 9 sept. 1980.
c. Clara Beker, geb. Amsterdam,NH,NLD 15 okt. 1927, † Vleuten,UT,NLD 4 mei 1997, gecrem. Utrecht,NLD 9 mei 1997, tr. Zuilen,UT,NLD 17 juli 1952 Johannes van den Brink, geb. Utrecht,NLD 2 okt. 1921, typograaf, †
Utrecht,NLD 3 nov. 1995.
 

Generatie II

2. Govert de With, geb. Lopik,UT,NLD 10 nov. 1859, landbouwer, veehouder, † Achttienhoven,ZH,NLD 27 febr. 1929, tr. Achttienhoven,ZH,NLD 15 sept. 1882
3. Jannigje van Vulpen, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 29 jan. 1861, † ald. 1 okt. 1936.
Uit dit huwelijk:
a. Huig de With, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 18 nov. 1882, landbouwer in Achttienhoven, melkslijter te Amsterdam, † Amsterdam,NH,NLD 8 juli 1957, tr. Jutphaas,UT,NLD 3 juli 1913 Gijsbertha Adriana de Pijper, geb. 3 sept. 1882, † Arnhem,GE,NLD 4 febr. 1957, dr. van Klaas Willem en Jannigje van Mourik.
b. Gerritje Dirkje de With, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 23 jan. 1885, † Westbroek,UT,NLD 15 mei 1970, tr. Westbroek,UT,NLD 29 okt. 1909 Willem van Barneveld, geb. Westbroek,UT,NLD 16 juli 1887, veehouder, † Westbroek,UT,NLD 8 jan. 1949, zn. van Anna Sophia Brouwer.
c. Dirkje Gerritje de With, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 11 mei 1886, † ald. 16 juli 1886.
d. Nicolaas de With, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 4 juni 1887, † ald. 3 sept. 1887.
e. Dirk Nicolaas de With, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 3 mei 1889, † ald. 28 juli 1894.
f. Nicolaas Dirk de With, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 24 april 1891, ambtenaar Heidemaatschappij, melkboer, † Amsterdam,NH,NLD 13 jan. 1967, tr. Westbroek,UT,NLD 16 dec. 1915 Jannetje Blauwendraad, geb. Westbroek,UT,NLD 14 febr. 1895, † Amsterdam,NH,NLD 28 febr. 1985, dr. van Hendrik en Aletta van der Vaart.
g. Christina Maria, zie 1.
h. Clasina de With, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 24 april 1894, † ald. 11 april 1895.
i. Dirk Nicolaas de With, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 6 juli 1895, † Utrecht,NLD 28 okt. 1973.
j. Egbert de With, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 24 april 1897, boerenknecht, veehouder, † Utrecht,NLD 31 mei 1956, tr. Baarn,UT,NLD 3 juni 1937 Grietje van Oostrom, geb. Baarn,UT,NLD 13 mei 1905, † Zuilen,UT,NLD 7 maart 1981, echtg. van Aart de With (zie 2,k).
k. Aart de With, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 25 mei 1899, † Utrecht,NLD 26 juni 1984, tr. Grietje van Oostrom, geb. Baarn,UT,NLD 13 mei 1905, † Zuilen,UT,NLD 7 maart 1981; zij hertr. Baarn,UT,NLD 3 juni 1937 Egbert de With (zie 2,j).
l. Govert de With, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 29 aug. 1900, † Lunteren,GE,NLD 14 maart 1957, tr. Achttienhoven,ZH,NLD 29 nov. 1923 Pietertje van Barneveld, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 21 jan. 1904, † Muiderberg,NH,NLD 8 juni 1980, dr. van Hilletje Kemp.
m. Cornelis de With, geb. Achttienhoven,ZH,NLD febr. 1902, † ald. 17 juni 1902.
n. Cornelis de With, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 13 mei 1904, † ald. 1 aug. 1904.
 

Generatie III

4. Huig de With, geb. Lopik,UT,NLD 20 sept. 1820, veehouder, landbouwer, † Lopik,UT,NLD 28 april 1874, tr. Houten,UT,NLD
5. Dirkje Takke, geb. Houten,UT,NLD 1826, † Lopik,UT,NLD 26 april 1900.
Uit dit huwelijk:
a. Aart de With, geb. Lopik,UT,NLD 15 juli 1852.
b. Christina Maria de With, geb. Lopik,UT,NLD 22 okt. 1853, † ald. 8 okt. 1938, tr. Lopik,UT,NLD 5 dec. 1878 Govert de With, geb. Vleuten,UT,NLD 5 juni 1846, † Lopik,UT,NLD 1 april 1911, zn. van Dirk (zie 8,d) en Cornelia Kemp.
c. Teu(N)tje de With, geb. Lopik,UT,NLD 15 dec. 1855, † ald. 12 jan. 1856.
d. Willem de With, geb. Lopik,UT,NLD 15 dec. 1855, bouwman, veehouder, landbouwer, † Lopik,UT,NLD 12 april 1916, tr. Achttienhoven,ZH,NLD 25 febr. 1887 Maria (Mietje) van Vulpen (zie 6,h).
e. Steintje de With, geb. Lopik,UT,NLD 1 nov. 1857.
f. Teuntje de With, geb. 1858.
g. Govert, zie 2.
h. Dirkje de With, geb. Lopik,UT,NLD 31 jan. 1862, † ald. 31 jan. 1862.
i. Dirk de With, geb. Lopik,UT,NLD 12 aug. 1863.

6. Nicolaas van Vulpen, geb. Driebergen,UT,NLD 3 april 1819, landbouwer/veehouder op de “Schulpwijk” Achttienhoven, † Achttienhoven,ZH,NLD 16 april 1884, tr. 1e Antonia Anthonia de Kruijf, geb. Harmelen,UT,NLD 3 juni 1825, † Odijk,UT,NLD 22 juli 1849, dr. van Aartje Florr; tr. 2e Achttienhoven,ZH,NLD 3 maart 1852
7. Gerritje (Geurtje) Veldhuizen, geb. Ede,GE,NLD 17 maart 1826, dienstbode, † Achttienhoven,ZH,NLD 28 nov. 1897.
Uit dit huwelijk:
a. Egbert van Vulpen, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 26 sept. 1852.
b. Clasina van Vulpen, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 9 maart 1854.
c. Hendrik van Vulpen, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 10 juli 1855, † ald. 21 jan. 1860.
d. Nicolaas van Vulpen, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 15 jan. 1858, † ald. 17 okt. 1861.
e. Cornelis van Vulpen, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 15 april 1859, † ald. 22 jan. 1860.
f. (Levenloos) van Vulpen, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 22 febr. 1860, † ald. 22 febr. 1860.
g. Jannigje, zie 3.
h. Maria (Mietje) van Vulpen, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 3 juni 1863, † Lopik,UT,NLD 28 okt. 1899, tr. Achttienhoven,ZH,NLD 25 febr. 1887 Willem de With (zie 4,d).
i. Cornelis van Vulpen, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 21 jan. 1865.
j. Willem van Vulpen, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 17 juni 1866.
k. Hendrik van Vulpen, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 20 sept. 1867, † ald. 13 nov. 1872.
l. Gerritje van Vulpen, geb. Achttienhoven,ZH,NLD 30 okt. 1869.
 

Generatie IV

8. Aart Govertsz. de With, geb. 9 febr. 1777, tr. Lopik,UT,NLD 7 april 1805
9. Teuntje Bos Florisd., geb. 15 dec. 1776, † Lopik,UT,NLD 21 sept. 1848.
Uit dit huwelijk:
a. Govert de With, geb. 2 febr. 1806, † Lopik,UT,NLD 30 maart 1824.
b. Elizabeth de With, geb. 2 april 1807, † Lopik,UT,NLD 28 sept. 1824.
c. Florus de With, geb. Lopikerkapel,UT,NLD 3 maart 1809, † Lopik,UT,NLD 12 juli 1879, tr. 1e 26 april 1835 Merrigje Bosch, geb. 1812, † Lopik,UT,NLD 2 jan. 1846; tr. 2e IJsselstein,UT,NLD 12 juli 1848 Willempje Kemp, geb. 31 maart 1822, † Lopik,UT,NLD 10 febr. 1894.
d. Dirk de With, geb. Lopikerkapel,UT,NLD 20 dec. 1810, † Veldhuizen,UT,NLD 22 juli 1879, tr. IJsselstein,UT,NLD 7 okt. 1837 Cornelia Kemp, geb. IJsselstein,UT,NLD 16 nov. 1815, † Veldhuizen,UT,NLD 21 mei 1879, dr. van Hendrik en Steventje van Schaik.
e. Jan de With, geb. 1812, † 23 juli 1823.
f. Hendrik de With, geb. Lopikerkapel,UT,NLD 12 mei 1814, † Tienhoven,UT,NLD 14 juli 1889.
g. Ida de With, geb. 15 juni 1817, † Lopik,UT,NLD 20 okt. 1817.
h. Cornelis de With, geb. Lopik,UT,NLD 5 nov. 1818, † 27 nov. 1882.
i. Dirk de With, geb. 20 sept. 1820, † 22 juli 1879.
j. Huig, zie 4.

10. Willem Takken, tr.
11. Geertrui van Drummelen.

12. Egbert van Vulpen, geb. Bunnik,UT,NLD 24 april 1798, veehouder in Odijk, † Odijk,UT,NLD 28 sept. 1861, tr. Driebergen,UT,NLD 12 dec. 1818
13. Dirkje van Dijk, ged. Driebergen,UT,NLD 21 mei 1797, † Odijk,UT,NLD 30 sept. 1861.
Uit dit huwelijk:
a. Nicolaas, zie 6.
b. Willem van Vulpen, geb. Odijk,UT,NLD 28 mei 1820, landbouwer, † Zeist,UT,NLD 11 jan. 1898, tr. Zeist,UT,NLD 3 febr. 1853 Dirkje van Vulpen, geb. Zeist,UT,NLD 2 nov. 1833, Landbouwster, † Zeist,UT,NLD 10 jan. 1900, dr. van Geertruij Burggraaf.
c. Maria van Vulpen, geb. Odijk,UT,NLD 22 sept. 1821, † Driebergen,UT,NLD 13 jan. 1890, tr. Dirk van Zoest, geb. Zeist,UT,NLD 1816, dagloner, zn. van Gijsbert.
d. Gerrit van Vulpen, geb. Odijk,UT,NLD 18 okt. 1822, † 14 nov. 1883, tr. 1e Johanna van der Voorst; tr. 2e 16 dec. 1850 Leentje (Lijntje,lijsje) Burggraaf, geb. 1 okt. 1822, † Barwoutswaarder,ZH,NLD 25 sept. 1866, dr. van Dirkje Fulke) Van Vulpen (Velpen.
e. Wouter van Vulpen, geb. Odijk,UT,NLD 3 april 1824.
f. Metje van Vulpen, geb. Odijk,UT,NLD 29 jan. 1826, † Zeist,UT,NLD 2 juli 1894.
g. Egbert van Vulpen, geb. Odijk,UT,NLD 13 aug. 1827.
h. Anna Maria van Vulpen, geb. Odijk,UT,NLD 28 febr. 1829, † ald. 25 nov. 1829.
i. Karel van Vulpen, geb. Odijk,UT,NLD 9 aug. 1830, † ald. 21 mei 1831.
j. (Levenloos) van Vulpen, geb. Odijk,UT,NLD 15 juli 1831.
k. Hendrik van Vulpen, geb. Odijk,UT,NLD 28 nov. 1836.
l. (Levenloos) van Vulpen, geb. Odijk,UT,NLD 3 april 1839.
m. (Levenloos) van Vulpen, geb. Odijk,UT,NLD 27 april 1840.

15. Klaasje van de Haar, geb. Veenendaal,UT,NLD 14 sept. 1795, † Ede,GE,NLD 25 jan. 1864.
 

Generatie V

16. Govert de With, ged. 26 aug. 1738, tr. 2 mei 1762
17. Aagje Veen Dirksd., ged. 11 nov. 1739.
Uit dit huwelijk:
a. Maagje de With, geb. 9 jan. 1763.
b. Hendrikje de With, geb. 6 mei 1764.
c. Dirkje de With, geb. 29 dec. 1765.
d. Huig de With, geb. 14 juni 1767.
e. Dirk de With, geb. 15 febr. 1769.
f. Neeltje de With, geb. 5 aug. 1770.
g. Dirk de With, geb. 28 maart 1773.
h. Maagje de With, geb. 11 dec. 1774.
i. Aart Govertsz., zie 8.
j. Govert de With, geb. 17 okt. 1779.

18. Floris Bos.

25. Anna Maria van Velpen (Vulpen), geb. Zeist,UT,NLD, ged. Bunnik,UT,NLD 28 maart 1773, † Odijk,UT,NLD 6 jan. 1830.

26. Willem Willemsz van Dijk, geb. 1760, † 1838, tr.
27. Metje Karelse Van Ettickhoven, geb. 1774, † 1848.

31. Jannigje Schoonderbeek.
 

Generatie VI

32. Huig Goversz De With, ged. 22 maart 1707, tr. 17 april 1735
33. Maagje Willemsd..
Uit dit huwelijk:
a. Govert, zie 16.
b. Aaltje de With, ged. 20 dec. 1742.
c. Aaltje de With, ged. 18 mei 1745.
d. Pleuntje de With, ged. 8 sept. 1748.
e. Neeltje de With, ged. 18 april 1751.
f. Grietje de With, ged. 21 jan. 1753.

34. Dirk Veen.

51. (Anna) Maria van der Kemp, ged. de Meern,UT,NLD 15 sept. 1752, † Zeist,UT,NLD 12 april 1833, tr. (ondertr. de Meern,UT,NLD 24 mei) 1771 Hendrik (Heink) van Velpen, geb. Odijk,UT,NLD 11 mei 1743, † Zeist,UT,NLD 30 okt. 1805, zn. van Grietje van Eck.
 

Generatie VII

64. Govert Dirksz. De With, geb. 1682, tr. 1e Maaike Kers, geb. 1670; tr. 2e 1705
65. Pleuntje Huijgen.
Uit dit huwelijk:
a. Huig, zie 32.
b. Ariaantje Goversz De With, ged. 31 juli 1712, † 13 maart 1790, tr. 14 juli 1737 Cornelis Gerritse Zijderveld, ged. Zijderveld,ZH,NLD 4 okt. 1714, boerenknecht – schepen – ouderling, † 23 jan. 1777, zn. van Jannigje Peters.

102. Cornelis Bastiaanse Van Der Kemp, geb. Vleuten,UT,NLD, schepen, ouderling, † Harmelen,UT,NLD 20 febr. 1778, tr. de Meern,UT,NLD 2 mei 1734
103. (Anna) Maria Franse Van Roijen, ged. Vleuten,UT,NLD 19 mei 1715, begr. Harmelen,UT,NLD 3 april 1789.
 

Generatie VIII

128. Dirk de With, geb. 1650.

206. Frans Dirkse Van Roijen, tr. Vleuten,UT,NLD dec. 1704
207. Haasje Jacobs Cock.


Gegenereerd met Aldfaer 8.1 op 6 sept. 2020 19:42:20 door G D Beker