Beker

Parenteel van Albert Beker

I. Albert Beker, geb. Otterlo,GE,NLD 1700, tr. Maria Lambers, geb. Otterlo,GE,NLD 1700.
Uit dit huwelijk:
1. Peter Beker, geb. Otterlo,GE,NLD, ged. Otterlo,GE,NLD 11 mei 1721.
2. Gerrit Beker, ged. 7 maart 1723.
3. Gerrit Beker, geb. Otterlo,GE,NLD, ged. Otterlo,GE,NLD 25 maart 1725.
4. Rijck, volgt IIa.
5. Sweer, volgt IIb.
6. Jenneke Beker, geb. Otterlo,GE,NLD, ged. Otterlo,GE,NLD 19 maart 1730.

IIa. Rijck Beker, ged. Otterlo,GE,NLD 22 mei 1727, tr. Garderen,GE,NLD 10 maart 1762 Evertje Gijsbertsen, geb. 1730.
Uit dit huwelijk:
1. Aalbert Beker, geb. Ede,GE,NLD 24 juli 1763.
2. Gijsbert, volgt IIIa.
3. Maria, volgt IIIb.
4. Aartje Beker, geb. Ede,GE,NLD 29 okt. 1777.

IIIa. Gijsbert Beker, ged. Ede,GE,NLD 29 sept. 1765, bouwman te Maane, † Ede,GE,NLD 13 nov. 1832, tr. Ede,GE,NLD 3 maart 1793 Aaltje Gerritsen, ged. Lunteren,GE,NLD 26 febr. 1764, † Ede,GE,NLD 23 nov. 1836, dr. van Gerrit van der Maasse Meijden en Jannetje van de Heuvel.
Uit dit huwelijk:
1. Jantjen, volgt IVa.
2. Evertje, volgt IVb.
3. Rik, volgt IVc.
4. Gerrit Gijsbertsen, geb. Ede,GE,NLD 25 okt. 1801.
5. Maria Gijsbertsen (Riksen?), geb. Ede,GE,NLD 2 jan. 1806, † ald. 22 nov. 1840.

IVa. Jantjen Beker, geb. Ede,GE,NLD 8 dec. 1793, † ald. 5 maart 1885, tr. Ede,GE,NLD 25 febr. 1816 Gerrit Egbertsen Van Den Berg, geb. 1781, † 1847, zn. van Egbert Harmsen van den Berg en Luitje Teunissen.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Egbertsen Van Den Berg, geb. Ede,GE,NLD 1828, † ald. 1847.
2. Jan Egbertsen Van Den Berg, geb. Ede,GE,NLD 1835, † ald. 21 mei 1903.

IVb. Evertje Beker, geb. 15 okt. 1796, ged. Veldhuizen,UT,NLD 23 okt. 1796, † Ede,GE,NLD 29 okt. 1875, tr. 1e Ede,GE,NLD 27 juni 1817 Hendrik Ernsten van de Weerd, geb. Ede,GE,NLD 1 aug. 1796, dagloner, bouwman, † Ede,GE,NLD 20 sept. 1823, zn. van Ernst Cornelisse en Jannetje Hendriksen; tr. 2e Ede,GE,NLD 9 april 1831 Wouter van Ruler, geb. Lunteren,GE,NLD 28 jan. 1810, † Ede,GE,NLD 29 juli 1867, zn. van Jannis Jochemse Van Ruler en Geurtje Wouters Brouwer.
Uit het eerste huwelijk:
1. Aaltje van de Weerd, geb. Ede,GE,NLD 1 sept. 1818, † ald. 20 juli 1869, tr. Ede,GE,NLD 2 jan. 1841 Gijsbert van Harn, geb. Bennekom,GE,NLD 25 okt. 1811, † Ede,GE,NLD 3 okt. 1867, zn. van Berend en Berendina Jansen.
2. Heintje van de Weerd, geb. Ede,GE,NLD 17 febr. 1824, † ald. 22 febr. 1843.
Uit het tweede huwelijk:
3. Cornelia, volgt Va.

Va. Cornelia van Ruler, geb. Ede,GE,NLD 5 nov. 1838, † Ede 25 febr. 1898, tr. Ede,GE,NLD 3 juni 1865 Reijer van de Weerd, geb. Ede,GE,NLD 1 okt. 1839, † 10 maart 1898.
Uit dit huwelijk:
1. Evert van de Weerd.
2. Rik van de Weerd.
3. Woutertje van de Weerd, geb. Ede,GE,NLD 29 aug. 1867.
4. Bertha van de Weerd, geb. Mahaska, Usa.,USA 15 april 1876.

IVc. Rik Beker, ged. Ede,GE,NLD 21 febr. 1799, landman, † Ede,GE,NLD 13 jan. 1846, tr. Ede,GE,NLD 5 aug. 1820 Jantje Jans, geb. 8 jan. 1797, Landbouwster, † Ede,GE,NLD 10 dec. 1865, dr. van Frans Jansen Veldhuizen en Weimpje Janssen.
Uit dit huwelijk:
1. Willemijntje, volgt Vb.
2. Aaltje, volgt Vc.
3. Gijsbert, volgt Vd.
4. Gerritje, volgt Ve.
5. Aalbertus Beker, geb. Ede,GE,NLD 24 nov. 1829.
6. Jannigje Beker, geb. Ede,GE,NLD 17 aug. 1832, zonder beroep, † Ede,GE,NLD 21 april 1859, tr. Ede,GE,NLD 13 mei 1854 Evert Klomp, geb. Ede,GE,NLD 8 aug. 1825, landbouwer, † Veenendaal,UT,NLD 14 febr. 1905, zn. van Jan en Klaasje Barten; hij hertr. 1863 Hendrikje Veldhuizen.
7. Maas, volgt Vf.
8. Aalbartje, volgt Vg.

Vb. Willemijntje Beker, geb. Ede,GE,NLD 1 febr. 1821, tr. Ede,GE,NLD 2 maart 1850 Gerrit van Heukelum, geb. Renkum,GE,NLD 1821, landbouwer, zn. van Teunis Barten en Jantje Janssen.
Uit dit huwelijk:
1. Rik van Heukelum, geb. Renkum,GE,NLD 21 juli 1854, † 29 juli 1854.
2. Johanna Anna Maria van Heukelum, geb. Renkum,GE,NLD 12 aug. 1855.
3. Rik van Heukelum, geb. Renkum,GE,NLD 12 aug. 1855.
4. Jan van Heukelum, geb. Renkum,GE,NLD 4 juni 1860.
5. Gerrit Jan van Heukelum, geb. 29 juli 1863.
6. Willemijntje van Heukelum, geb. Renkum,GE,NLD 30 juli 1863.

Vc. Aaltje Beker, geb. Ede,GE,NLD 24 sept. 1822, Landbouwster, † Ede,GE,NLD 28 febr. 1887, tr. Ede,GE,NLD 2 nov. 1844 Evert van den Brink, ged. Ede,GE,NLD 1816, † ald. 13 febr. 1884, zn. van Klaas van de Brink en Aaltje Maasen.
Uit dit huwelijk:
1. Klaas van den Brink, geb. Ede,GE,NLD 26 jan. 1845, tr. Ede,GE,NLD 3 juni 1876 Hendrikje van den Brink, geb. 1857, dr. van Willem en Willempje van de Zandsteeg.
2. Aaltje van den Brink, geb. Otterlo,GE,NLD 14 mei 1849, † Ede,GE,NLD 29 okt. 1884, tr. Ede,GE,NLD 24 nov. 1877 Wouter van de Plas, geb. 1849.
3. Aalbartus van den Brink, geb. Lunteren,GE,NLD 28 febr. 1856.
4. Aalbertus van de Brink, geb. Ede,GE,NLD 1857, boerenknecht, tr. Ede,GE,NLD 27 febr. 1897 Gijsbertje Klomp, geb. Ede,GE,NLD 1866, dr. van Evert en Hendrikje Veldhuizen.
5. Gerrit Jan van den Brink, geb. Ede,GE,NLD 1861, tr. Ede,GE,NLD 26 nov. 1892 Hieintje Bettink, geb. Barneveld,GE,NLD 1862, dr. van Gerrit en Klaasje Beertsen.
6. Gerrit Jan van den Brink, geb. Lunteren,GE,NLD 30 aug. 1861.
7. Jannetje van den Brink, geb. Lunteren,GE,NLD 28 april 1865, † Ede,GE,NLD 20 april 1887, tr. Ede,GE,NLD 18 dec. 1886 Jacob Willemsen, geb. 1864.
8. Gerritje van de Brink, geb. Lunteren,GE,NLD 23 dec. 1867, tr. Ede,GE,NLD 5 dec. 1903 Gerrit van Veldhuisen, geb. Ede,GE,NLD 1867, lansbouwer, zn. van Cornelis en Grietje Bakkenes.

Vd. Gijsbert Beker, geb. Ede,GE,NLD 19 sept. 1824, landbouwer, † Woudenberg,UT,NLD 14 febr. 1877, tr. 1e Scherpenzeel,NLD 20 febr. 1863 (door echtsch. ontbonden Woudenberg,UT,NLD 14 febr. 1877) Jannigje van Ginkel, geb. Woudenberg,UT,NLD 30 mei 1819, † ald. 4 jan. 1872, dr. van Gerrit en Mientje Lokhorst; tr. 2e Woudenberg,UT,NLD 13 dec. 1872 Klaasje van Dijk, geb. Zeist,UT,NLD 23 juni 1841, Landbouwster, † Woudenberg,UT,NLD 23 nov. 1895, dr. van Jochem en Cornelia Veldhuizen; zij hertr. Woudenberg,UT,NLD 15 febr. 1878 Elias Geijtenbeek.
Uit het tweede huwelijk:
1. Rijk Beker, geb. Woudenberg,UT,NLD 3 juli 1873, † ald. 21 juni 1875.
2. Cornelis, volgt VIa.
3. Jannetje Beker, geb. Woudenberg,UT,NLD 29 jan. 1876, † ald. 7 maart 1915.
4. Gijsbert, volgt VIb.

VIa. Cornelis Beker, geb. Woudenberg,UT,NLD 23 nov. 1874, landbouwer, † Woudenberg,UT,NLD, tr. Woudenberg,UT,NLD 29 juli 1899 Derkje Robbertsen, geb. 1879, zonder beroep, † Woudenberg,UT,NLD 30 sept. 1947, dr. van Cornelis en Hendrikje Methorst.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Beker, geb. Woudenberg,UT,NLD 20 juni 1900.
2. Klaasje Beker, geb. Woudenberg,UT,NLD 29 okt. 1901, † Gorinchem,ZH,NLD 1986, tr. Woudenberg,UT,NLD 24 nov. 1921 Cornelis van Amerongen, geb. Maurik,GE,NLD 1 jan. 1891, zn. van Cornelis Antonie en Cornelia van Westrenen.
3. Gijsbertus Beker, geb. Woudenberg,UT,NLD 28 dec. 1902.
4. Cornelia Beker, geb. Woudenberg,UT,NLD 12 okt. 1904, † Renswoude,UT,NLD 20 mei 1982.
5. Bertus Beker, geb. Woudenberg,UT,NLD 20 okt. 1906, † ald. 15 jan. 1964.
6. Francina Beker, geb. Woudenberg,UT,NLD 14 jan. 1908.
7. Dirkje Beker, geb. Woudenberg,UT,NLD 17 dec. 1914, Had met haar man een winkel in huishoudelijke artikelen in Renswoude..

VIb. Gijsbert Beker, geb. Woudenberg,UT,NLD 15 mei 1877, KNIL-militair 1900-1914 -, † Amsterdam,NH,NLD 5 mei 1934, begr. Amsterdam,NH,NLD – Ooster Begraafplaats 9 mei 1934, tr. Achttienhoven,U],NLD (kerkelijk Westbroek) 30 dec. 1915 Christina Maria de With, geb. Achttienhoven,U],NLD 16 sept. 1892, † Utrecht,NLD 4 april 1979, begr. Utrecht – Crematorium Daelwijk 9 april 1979, dr. van Govert en Jannigje van Vulpen.
Uit dit huwelijk:
1. Gijsbert, volgt VIIa.
2. Jannetje Beker, geb. Amsterdam,NH,NLD 16 maart 1926, verkoopster, † Zuilen,UT,NLD 27 sept. 1995, tr. Zuilen,UT,NLD 19 juli 1951 Wouter Ringers, geb. Utrecht,NLD 4 aug. 1917, NS-medewerker, † Utrecht,NLD 9 sept. 1980.
3. Clara, volgt VIIb.

VIIa. Gijsbert Beker, geb. Amersfoort,UT,NLD 10 okt. 1916, fotograaf Foto van Bommel te Utrecht; amanuencis bij TNO-CIVO, † Zeist,UT,NLD 7 okt. 1977, gecrem. Utrecht,NLD – Crematorium Daelwijk 12 okt. 1977, tr. Zuilen,UT,NLD 2 juli 1941 Catharina Fokkenrood, geb. Groningen,GR,NLD 4 mei 1920, † Zeist,UT,NLD 16 dec. 1991, gecrem. Utrecht,NLD – Crematorium Daelwijk 21 dec. 1991, dr. van Gerrit en Derkien Meier.
Uit dit huwelijk:
Gerrit Dirk Beker, geb. Zuilen,UT,NLD 20 aug. 1943. [Hilversumse Meent 1974-]

VIIb. Clara Beker, geb. Amsterdam,NH,NLD 15 okt. 1927, † Vleuten,UT,NLD 4 mei 1997, gecrem. Utrecht,NLD 9 mei 1997, tr. Zuilen,UT,NLD 17 juli 1952 Johannes van den Brink, geb. Utrecht,NLD 2 okt. 1921, typograaf, † Utrecht,NLD 3 nov. 1995.
Uit dit huwelijk:
Gijsbert Ferdinand van den Brink, geb. Zuilen,UT,NLD 15 sept. 1958, † ald. 21 nov. 2005.

Ve. Gerritje Beker, geb. Ede,GE,NLD 1 mei 1826, † ald. 12 maart 1878, tr. Ede,GE,NLD 31 aug. 1850 Jochem Hendriksen, geb. Ede,GE,NLD 19 febr. 1807.
Uit dit huwelijk:
Jantje Jochemsen, geb. Renswoude,UT,NLD 10 juni 1854, † Lunteren,GE,NLD 17 juli 1940, tr. Gijsbert Steenbeek, geb. Woudenberg,UT,NLD 10 juni 1855, † Lunteren,GE,NLD 25 juni 1935.

Vf. Maas Beker, geb. Ede,GE,NLD 24 april 1835, landbouwer, † Ede,USA 19 sept. 1876, tr. Ede,GE,NLD 23 juli 1859 Reijertje Wolfswinkel, geb. Renswoude,UT,NLD 1835, dr. van Willem en Jannetje Wolfswinkel.
Uit dit huwelijk:
1. Rijk, volgt VIc.
2. Jannigje Beker, geb. Ede,GE,NLD 1868, tr. 1e 16 mei 1891 Cornelis van Donkelaar; tr. 2e Ede,GE,NLD 24 juni 1915 Jan van Gerestein, geb. 1859, arbeider, zn. van Cornelis en Willempje van Soest.
3. Jan Beker, geb. Ede,GE,NLD 1870, landbouwer, tr. Ede,GE,NLD 1 dec. 1898 Petronella Lagerweij, geb. Ede,GE,NLD.
4. Maas Beker, geb. Ede,GE,NLD 1876, arbeider, tr. Ede,GE,NLD 8 aug. 1903 Hendrikje van Ee, geb. Ede,GE,NLD 1883, dr. van Hendrik en Jantje van Lunteren.

VIc. Rijk Beker, geb. Ede,GE,NLD 1859, landbouwer, tr. 1e Ede,GE,NLD 11 april 1896 Jannetje Methorst, geb. Ede,GE,NLD 1871, † 1908, dr. van Mathijs en Jannetje van de Vliere; tr. 2e Ede,GE,NLD 9 dec. 1911 Steventje Evers, geb. Ede,GE,NLD 1881, dienstbode, dr. van Rijk en Steventje van de Brink.
Uit het eerste huwelijk:
1. Rijertje Beker, geb. Ede,GE,NLD 24 aug. 1897.
2. Jannetje Beker, geb. 1899, tr. Ede,GE,NLD 30 maart 1920 Willem Huisman, geb. 1861, † 1931.
3. Roelofje Beker, geb. 1902, † 1903.
4. Necronatus Beker, levenloze zoon, geb. 1907.
Uit het tweede huwelijk:
5. Rika Beker, geb. Ede,GE,NLD omstr. 1914, † ald. 9 maart 1948.

Vg. Aalbartje Beker, geb. Ede,GE,NLD 2 aug. 1838, zonder beroep, † Ede,GE,NLD 10 dec. 1885, tr. Ede,GE,NLD 6 jan. 1866 Jan van den Berg, geb. Ede,GE,NLD 1835, landbouwer, zn. van Gerrit en Jannetje Giesberten.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit, volgt VId.
2. Gerrit, volgt VIe.
3. Rik van den Berg, geb. Ede,GE,NLD 1871, landbouwer, † Zuilen,UT,NLD 22 nov. 1925, tr. Ede,GE,NLD 15 sept. 1910 Grietje Rozeboom, geb. Ede,GE,NLD 1880, dienstbode, dr. van Hendrik en Jannetje van de Pol.
4. Hendrikje van den Berg, geb. Ede,GE,NLD 4 juli 1873, † ald. 11 mei 1931, tr. Ede,GE,NLD 20 okt. 1900 Gijsbert van Veldhuizen, geb. Lunteren,GE,NLD 2 maart 1874, landbouwer, † Ede,GE,NLD 13 april 1944, gesch. echtg. van Berendina Top.
5. Teunis van den Berg, geb. 1 maart 1882, † Ede,GE,NLD 27 mei 1882.

VId. Gerrit van den Berg, geb. Ede,GE,NLD 17 maart 1867, † ald., tr. Woudenberg,UT,NLD 24 nov. 1904 Maria de Bree, geb. Woudenberg,UT,NLD 1 jan. 1873, dr. van Gijsbertus en Aaltje Kleinveld en echtg. van Gerrit van den Berg (VIe).
Uit dit huwelijk:
Bertus van den Berg.

VIe. Gerrit van den Berg, geb. Ede,GE,NLD omstr. 1868, † Zeist,UT,NLD 20 juni 1947, tr. Woudenberg,UT,NLD 21 nov. 1904 Maria de Bree, geb. Woudenberg,UT,NLD 1 jan. 1873, dr. van Gijsbertus en Aaltje Kleinveld; zij hertr. Woudenberg,UT,NLD 24 nov. 1904 Gerrit van den Berg (VId).
Uit dit huwelijk:
Bertus van den Berg.

IIIb. Maria Beker, ged. Ede,GE,NLD 6 jan. 1770, Spinster, † Ede,GE,NLD 22 nov. 1840, tr. 1e Ede,GE,NLD 19 mei 1793 Willem Otten, ged. Wekerom,GE,NLD 11 nov. 1759, landman, † Ede,GE,NLD 17 nov. 1811, zn. van Oth (Otto) Rijksze en Teunisje Willems; tr. 2e Ede,GE,NLD 4 juni 1815 Aart Jansen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Teunisje Otten, geb. Ede,GE,NLD 12 maart 1794.
2. Evertje Otten, geb. Ede 14 febr. 1796.
3. Rijk Otten, geb. Wekerom,GE,NLD 15 aug. 1798, † Otterlo,GE,NLD 16 dec. 1880.
4. Evertje Otten, geb. Ede 4 jan. 1801.
5. Aaltje Otten, geb. Ede 6 dec. 1802.
6. Jantje Otten, geb. Ede 6 febr. 1805.
7. Maasje Otten, geb. Ede 15 febr. 1810.

IIb. Sweer Beker, ged. Otterlo,GE,NLD 4 juli 1728, † 4 mei 1785, tr. Ede,GE,NLD 16 april 1758 Maartje Rijks, geb. Ede,GE,NLD, † PEde4 mei 1785.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje Aalberts, geb. Ede,GE,NLD 7 febr. 1762.
2. Marija Aalberts, geb. Ede,GE,NLD 21 febr. 1765.
3. Aalbert Albertsen Beker, geb. Ede,GE,NLD 26 okt. 1766.
4. Rik Aalberts(En), geb. Ede,GE,NLD 14 juni 1771.


Gegenereerd met Aldfaer 8.1 op 12 sept. 2020 10:55:52 door G D Beker